Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Η ύλη του εργαστηρίου στηρίζεται στις γνώσεις που έχουν αποκτήσει οι σπουδαστές του τμήματος από το μάθημα της Γενικής Χημείας. Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις πειραματικές μεθόδους της Χημείας, αλλά και η εξοικείωσή τους με τους βασικούς κανόνες εργαστηριακής συμπεριφοράς.
Τελευταία τροποποίηση: 11 Μαΐου 2023 στις 11:06:49

Διδάσκων

Προαπαιτούμενο

Γενική Χημεία

Διεξαγωγή μαθήματος

Ώρες Εργαστηρίου
Τρίτη 11:00-15:00 (α΄ τμήμα), Πέμπτη 09:00-13:00 (β’ τμήμα), στο εργαστήριο Β-301 του κτηρίου Χημείας.

Ανακοινώσεις

 • Επιπλέον, οι φοιτητές που πρόκειται να παρακολουθήσουν το Εργαστήριο Χημείας θα πρέπει να εγγραφούν στο teleclass του μαθήματος, καθώς οι επόμενες ανακοινώσεις θα ανακοινώνονται πλέον μόνο εκεί.
 • Τα πρώτα θεωρητικά μαθήματα για το Εργαστήριο Χημείας θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 7/2 9:00-13:00 και Πέμπτη 9/2 12:00-14:00 στην αίθουσα Α1 του κτηρίου Επιστήμης Υπολογιστών. Η παρουσία είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και θα τηρηθεί απουσιολόγιο.

Διδασκόμενη ύλη

 • Στοιχειώδεις Eργαστηριακές Tεχνικές
 • Xημική Ισορροπία, Iοντισμός Ασθενών Ηλεκτρολυτών (υδρόλυση αλάτων, ρυθμιστικά διαλύματα, δείκτες)
 • Πεχαμετρική Τιτλοδότηση (ισοδύναμο σημείο, προσδιορισμός σταθεράς διάστασης ασθενούς οξέος)
 • Oγκομετρική Ανάλυση (Oξυμετρία, Aλκαλιμετρία, Συμπλοκομετρία, Ιωδομετρία),
 • Φασματοφωτομετρία,
 • Xαρακτηριστικές αντιδράσεις και συστηματική ημιμικροποιοτική ανάλυση κατιόντων-ανιόντων.
 • Χρωματογραφία (μέθοδος χρωματογραφίας λεπτής στοιβάδας (TLC))
 • Μέθοδοι Σταθμικής Ανάλυσης

Μαθησιακά αποτελέσματα

 • Εξοικείωση των φοιτητών με την πειραματική πρακτική και συμμόρφωση σε ορισμένους κανόνες κατά την πειραματική εργασία
 • Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών στις βασικές τεχνικές χημικής ανάλυσης και τη χρήση χημικών οργάνων και συσκευών
 • Προετοιμασία των φοιτητών για την διδασκαλία των επόμενων εργαστηριακών μαθημάτων του Τμήματος.

Γενικές ικανότητες

 • Ομαδική εργασία

Κανονισμός Εργαστηρίου

Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα για το πολύ μία απουσία από τις εργαστηριακές ασκήσεις. Περισσότερες απουσίες της μίας έχουν ως αποτέλεσμα την διακοπή της συμμετοχή του φοιτητή για το υπόλοιπο του εξαμήνου και επομένως παρακολούθηση από την αρχή το επόμενο εξάμηνο. Απουσίες δεν είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν καθ’ οιοδήποτε τρόπο ακόμα και με ιατρική ή νοσοκομειακή γνωμάτευση.

Πριν την έναρξη της εργαστηριακής άσκησης γίνεται μια σύντομη προφορική ή γραπτή εξέταση στο πείραμα της ημέρας. Ο βαθμός της εξέτασης συνυπολογίζεται με το βαθμό της αναφοράς.

Μετά το τέλος της εργαστηριακής άσκησης πρέπει να παραδίδονται αναφορές. Η αναφορά είναι κοινή για όλα τα μέλη την ομάδας και άρα όλα τα μέλη παίρνουν τον ίδιο βαθμό στην αναφορά.

Αναφορές στις οποίες αποδεικνύεται αντιγραφή μηδενίζονται αυτόματα.

Η αναφορά παραδίδεται την επόμενη εργαστηριακή ημέρα. Οποιαδήποτε καθυστέρηση πέραν της προθεσμίας αυτής επιφέρει ποινή ίση με το 20% του βαθμού της αναφοράς. Για καθυστέρηση μεγαλύτερη της μίας εβδομάδας από την προθεσμία η αναφορά μηδενίζεται.

Ο τελικός βαθμός στο μάθημα των Εργαστηρίων Χημείας προκύπτει από το μέσο όρο του βαθμού των αναφορών και του βαθμού στη γραπτή εξέταση του Εργαστηρίου στο τέλος του εξαμήνου, υπό την προϋπόθεση ότι ο βαθμός στην γραπτή εξέταση είναι τουλάχιστον πέντε (5,0).

Βοηθητικά αρχεία

Υπόδειγμα αναφοράς

Πίνακες για τις αναφορές των πειραμάτων

Οδηγοί πειραμάτων: Για τη λήψη των αρχείων χρειάζεστε το όνομα χρήστη (mst) και το συνθηματικό (password) που σας έχει δοθεί για το email σας.

Αξιολόγηση φοιτητών

Οι φοιτητές μετά την εκπόνηση της εργαστηριακής άσκησης έχουν περιθώριο μία εβδομάδα μέχρι να γράψουν την αναφορά του Πειράματός τους. Εκεί περιγράφονται το θεωρητικό υπόβαθρο για το Πείραμα, τα στάδια του Πειράματος, οι μετρήσεις που πάρθηκαν, η επεξεργασία των μετρήσεων και ο υπολογισμός των ζητούμενων από κάθε Πείραμα, σχόλια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Τέλος απαντάνε σε κάποιες ερωτήσεις που έχουν σκοπό να ελέγξουν το επίπεδο κατανόησης της Πειραματικής διαδικασίας και του θεωρητικού υποβάθρου πίσω από το Πείραμα. Η αναφορά συντάσσεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον υπεύθυνο του μαθήματος. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει από συνεκτίμηση του βαθμού της τελικής γραπτής εξέτασης στο τέλος του εξαμήνου και του βαθμού των αναφορών που παραδίδουν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Βιβλιογραφία

 • Μ. Βαμβακάκη, Σημειώσεις Εργαστηρίων Γενικής Χημείας Ι, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, (2003).
 • J. H. Nelson, K. C. Kemp, Lab Experiments, Prentice Hall (2000).
 • L. Peck, K. J. Irgolic, Measurement and Synthesis in the Chemistry Laboratory, Prentice Hall (1998).
 • G. M. Bodner, H. L. Pardue, Chemistry : An Experimental Science, John Wiley & Sons (1994).
 • J. H. Nelson, K. C. Kemp, B. L. Bursten, Chemistry : The Central Science : Laboratory Experiments, Prentice Hall College Division (1996).
 • S. L. Murov, B. Stedjee, Experiments in Basic Chemistry, 4th Edition, John Wiley & Sons (1996).
 • R. A. D. Wentworth, Experiments in General Chemistry, Houghton Mifflin College (1999).
 • S. L. Murov, Experiments in General Chemistry : Laboratory Manual to Accompany Umland/Bellama’s General Chemistry, Brooks/Cole Pub Co. (1998).