Απόφοιτοι του Τμήματος

Ο Σύλλογος αποφοίτων ΤΕΤΥ εγκρίθηκε με απόφαση ειρηνοδικείου. Είναι ο Σύλλογος Επιστημόνων Υλικών Κρήτης (Σ.Ε.Υ.Κ). Θα ορισθεί διοικητικό συμβούλιο και θα επιδιώξει κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων μέσω δικηγόρου που θα συντάξει επιστολή για το υπουργείο.

Το Τμήμα πρόκειται να παραχωρήσειχώρο φιλοξενίας της ιστοσελίδας των αποφοίτων στην επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (msac@materials.uoc.gr).

Διακρίσεις αποφοίτων

Κωνσταντίνος Κουρούπης-Αγάλου
Konstantinos Kouroupis-Agalou is a PhD/Marie Curie Fellow and his research is focused on the process, development and characterization of two-dimensional (2D) layered nanomaterials (Graphene, Graphene Oxide, Boron Nitride, MoS2), the fabrication of polymer composites with them, and their characterization by SPM, UV/VIS, Dynamic Light Scattering and other spectroscopies within the collaborations of GENIUS network at the Council of National Research of Italy (CNR-ISOF).

facebook icon