Επιστημονικές Διακρίσεις

Βράβευση από την European Society of Rheology

Στον Καθηγητή του τμήματος Δημήτρη Βλασσόπουλο απονεμήθηκε από την European Society of Rheology το βραβείο Weissenberg του έτους 2015.

Το συγκεκριμένο βραβείο καθιερώθηκε το 1997 προς τιμήν του Karl Weissenberg για να τιμούνται Επιστήμονες της ρεολογίας που το κέντρο βάρους των επιστημονικών δραστηριοτήτων τους βρίσκεται στην Ευρώπη «for outstanding, long-term achievements in the field of rheology».

Το βραβείο στον κ. Βλασσόπουλο απονέμεται για «seminal contributions to the rheology and rheophysics of architecturally complex polymers and colloids in bulk and at interfaces».

Εκλογή μέλους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (EMBO)

Ο Καθηγητής Κώστας Τοκατλίδης εκλέχθηκε μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (EMBO).

Η φετινή εκλογή αφορά σε συνολικά 52 νέα μέλη που είναι ερευνητές που προωθούν την αριστεία στο ψηλότερο διεθνές επίπεδο στον τομέα των βιοεπιστημών. Υπάρχουν επί του παρόντος 1600 μέλη στο EMBO, εκ των οποίων 59 κάτοχοι του βραβείου Nobel.

Οι στόχοι του EMBO είναι να υποστηρίζει εξαίρετους ερευνητές σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους και να βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού ερευνητικού περιβάλλοντος Αριστείας.

Ο καθηγητής Κ. Τοκατλίδης έλαβε αυτή την εξαιρετικά ανταγωνιστική καταξίωση ως αναγνώριση των αφοσιωμένων και μακροχρόνιων ερευνών του. Αυτές χαρακτηρίζονται από σημαντικά επιτεύγματα στην κατανόηση των θεμελιωδών μηχανισμών βιογένεσης και λειτουργίας των μιτοχονδρίων που είναι τα οργανίδια παραγωγής ενέργειας στα κύτταρα.

Ανακήρυξη επισκέπτη καθηγητή (Adjunct Professor) στο Πανεπιστήμιο του Akron των ΗΠΑ

Ο Καθηγητής Γ. Φυτάς ανακηρύχθηκε επισκέπτης καθηγητής (Adjunct Professor) έως το Φεβρουάριο του 2016 στο Department of Polymer Engineering του Πανεπιστημίου του Akron των ΗΠΑ.

Κατάταξη Τμημάτων Υλικών διεθνώς

Το τμήμα μας διακρίθηκε κατά το έτος 2015 στη σχετική κατάταξη του École Polytechnique Fédérale de Lausanne.

Παλαιότερες Διακρίσεις

Δείτε εδώ

Διακρίσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Eleni-Asimina Kabouraki was awarded the Research Student Price Oral Presentation Award and an Attendance Bursary for Research Students at the Symposium J, E-MRS Spring Meeting 2013 for the presentation of her work:

Quantum dot based higher order nonlinear photonic devices

The fabrication of cadmium sulfide (CdS) quantum dot (QD) containing 3D high-resolution nanostructures that exhibit higher order diffraction patterns and stop-gaps at visible wavelengths is presented. These structures are produced using direct laser writing (DLW) of novel hybrid organic-inorganic materials and are proposed as an emerging platform for photonic applications.

Το Τμήμα μας στον Τύπο

Αφιερώματα - Παρουσιάσεις ΤΕΤΥ

Διάφορες Δραστηριότητες

Παρουσίαση ερευνητικής δράσης

10 Χρόνια ΤΕΤΥ – Αναγόρευση Fuller