Ομάδα Υπολογιστικής Υποστήριξης

Υπεύθυνος

Γιώργος Κοπιδάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής
e-mail:
kopidaki@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394218


Διαχειριστές συστημάτων

Σταμάτης Σταματιάδης
Ε.Δ.Ι.Π
e-mail:
stamatis@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394284
Δημήτρης Στεφανάκης
Ε.Τ.Ε.Π
e-mail:
dimstef@materials.uoc.gr
τηλέφωνο:
2810394009


Υπηρεσίες

Υπηρεσίες VPN

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών προσφέρει την υπηρεσία VPN με την οποία οι πιστοποιημένοι χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα διάφορα περιοδικά και βιβλιοθήκες για τα οποία απαιτείται πρόσβαση μέσω του Π.Κ. Προς το παρόν, η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη στα μέλη ΔΕΠ, τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και το προσωπικό του τμήματος.

Πρόσβαση στην υπηρεσία VPN

Υπηρεσίες eduroam

Οι χρήστες μπορούν να συνδέονται σε ασύρματα δίκτυα eduroam σε οποιοδήποτε ίδρυμα παγκόσμια προσφέρει την υπηρεσία αυτή χρησιμοποιώντας ως όνομα χρήστη το λογαριασμό email και ως κωδικό το password τα οποία τους έχουν δοθεί από το τμήμα.

Software - Διαδικτυακές Υπηρεσίες

Το Υπολογιστικό Κέντρο της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών υποστηρίζει διάφορες κατηγορίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Δείτε για λεπτομέρειες εδώ.

Office 365

Είναι διαθέσιμη η υπηρεσία Office 365, που παρέχεται δωρεάν από την Microsoft με την συνεργασία του ΕΔΕΤ. Για την χρήση της υπηρεσίας πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τον ιδρυματικό σας λογαριασμό. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Pithos+

Η διαδικτυακή υπηρεσία Pithos+ του ΕΔΕΤ προσφέρει εικονικό αποθηκευτικό χώρο, προσβάσιμο από παντού, πάντοτε, με ασφάλεια. Η χρήση της είναι δωρεάν για τα μέλη της ελληνικής ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας.

Υπηρεσίες file server - backup

Το υπολογιστικό κέντρο παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να αποθηκεύουν αρχεία σε σύστημα στο οποίο γίνεται τακτικό backup. Προς το παρόν δεν υπάρχει περιορισμός χώρου ανά χρήστη αν και ο συνολικός χώρος που μας έχει διατεθεί είναι ∼500GB στο cloud του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι περιοχές και τα αρχεία είναι προσβάσιμα (με username και password του τμήματος) από οπουδήποτε και συνεχώς. Η πρόσβαση σε αυτά με ασφαλή τρόπο γίνεται:

Προσωπική ιστοσελίδα

Επιπρόσθετα, οι χρήστες μπορούν να ανεβάσουν την προσωπική τους ιστοσελίδα (στατική ή δυναμική). Ο σύνδεσμος για την ιστοσελίδα τους θα είναι της μορφής "http://minos.materials.uoc.gr/~<όνομα_χρήστη>/", όπου <όνομα_χρήστη> είναι το username του χρήστη. Η σελίδα αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς ή για ερευνητικούς σκοπούς. Για περισσότερες οδηγίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Στεφανάκη.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)

Το υπολογιστικό κέντρο παρέχει λογαριασμούς email της μορφής @materials.uoc.gr (μέλη ΔΕΠ, μεταπτυχιακοί φοιτητές και διοικητικό προσωπικό) και @edu.materials.uoc.gr (προπτυχιακοί φοιτητές), προσβάσιμους μέσω IMAP και μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του τμήματος.

Οι απαραίτητες ρυθμίσεις του email client είναι

Incoming server

Server type
IMAP - POP3
Server name
mail.materials.uoc.gr
User Name
xxxxxxxx
Security
SSL (IMAP port 993 - POP3 port 995)
Log on using...
clear text authentication

Outgoing server

Server type
SMTP
Server name
mail.materials.uoc.gr
Authentication
Yes
User Name
xxxxxxxx
Security
SSL (port 465)

Προτεινόμενος email client είναι ο Mozilla Thunderbird.

facebook icon