Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά
English
twitter icon facebook icon

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης (Ηράκλειο)

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης διαθέτει ένα νέο διώροφο κτίριο στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών στο Ηράκλειο, για την εξυπηρέτηση της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.

Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες της και πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης.

Υπηρεσίες

Άποψη της Βιβλιοθήκης του ΠΚ

Συλλογές

Οι συλλογές είναι ενιαίες για όλα τα Τμήματα και μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:
Ωράριο λειτουργίας
Δευτέρα - Παρασκευή 08:30 - 20:00
Σάββατο 09:00-15:00
Τηλ. επικοινωνίας:
2810 393256, 394313
FAX
2810 393234

Συλλογή Βιβλίων σχετικών με το ΤΕΤΥ

Κατάλογος