Μεταβολή κωδικού πρόσβασης

Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιείτε για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το τμήμα (mail, file sharing), καθώς επίσης και για την πρόσβασή σας στο ασύρματο δίκτυο eduroam. Για οποιαδήποτε βοήθεια, μπορείτε να απευθύνεστε στην ομάδα υπολογιστικής υποστήριξης του ΤΕΤΥ.

Ιδιότητα χρήστη:
Όνομα χρήστη:
Τρέχον συνθηματικό:
Νέο συνθηματικό:
Νέο συνθηματικό (επανάληψη):

facebook icon