Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Μεταβολή κωδικού πρόσβασης

Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιείτε για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το τμήμα (mail, TETYBox), καθώς επίσης και για την πρόσβασή σας στο ασύρματο δίκτυο eduroam.

Ο νέος κωδικός πρέπει:

Για οποιαδήποτε βοήθεια, μπορείτε να απευθύνεστε στην ομάδα υπολογιστικής υποστήριξης του ΤΕΤΥ.

Ιδιότητα χρήστη:
Όνομα χρήστη:
Τρέχον συνθηματικό:
Νέο συνθηματικό:
Νέο συνθηματικό (επανάληψη):