Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Επιστημονικές Διακρίσεις

Εκλογή μέλους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (EMBO)

Ο Καθηγητής Κώστας Τοκατλίδης εκλέχθηκε μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (EMBO).

Η φετινή εκλογή αφορά σε συνολικά 52 νέα μέλη που είναι ερευνητές που προωθούν την αριστεία στο ψηλότερο διεθνές επίπεδο στον τομέα των βιοεπιστημών. Υπάρχουν επί του παρόντος 1600 μέλη στο EMBO, εκ των οποίων 59 κάτοχοι του βραβείου Nobel.

Οι στόχοι του EMBO είναι να υποστηρίζει εξαίρετους ερευνητές σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους και να βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού ερευνητικού περιβάλλοντος Αριστείας.

Ο καθηγητής Κ. Τοκατλίδης έλαβε αυτή την εξαιρετικά ανταγωνιστική καταξίωση ως αναγνώριση των αφοσιωμένων και μακροχρόνιων ερευνών του. Αυτές χαρακτηρίζονται από σημαντικά επιτεύγματα στην κατανόηση των θεμελιωδών μηχανισμών βιογένεσης και λειτουργίας των μιτοχονδρίων που είναι τα οργανίδια παραγωγής ενέργειας στα κύτταρα.

Ανακήρυξη επισκέπτη καθηγητή (Adjunct Professor) στο Πανεπιστήμιο του Akron των ΗΠΑ

Ο Καθηγητής Γ. Φυτάς ανακηρύχθηκε επισκέπτης καθηγητής (Adjunct Professor) έως το Φεβρουάριο του 2016 στο Department of Polymer Engineering του Πανεπιστημίου του Akron των ΗΠΑ.

Κατάταξη Τμημάτων Υλικών διεθνώς

Το τμήμα μας διακρίθηκε κατά το έτος 2015 στη σχετική κατάταξη του École Polytechnique Fédérale de Lausanne.

Ανακήρυξη επίτιμου διδάκτορα στο Vrije Universiteit Brussel

Επίτιμοι διδάκτορες VUB 2011
Ανακήρυξη επίτιμου διδάκτορα VUB 2011

Στις 25 Μαΐου 2011, το Πανεπιστήμιο Vrije Universiteit Brussel (VUB) τίμησε με τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα τον καθηγητή Κώστα Σούκουλη (μαζί με τέσσερις άλλες εξέχουσες προσωπικότητες της επιστήμης). Όπως αναφέρεται στη σχετική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου VUB, ο τίτλος δόθηκε σε αναγνώριση των ακαδημαϊκών και επιστημονικών επιτευγμάτων του κ. Σούκουλη.


Βραβείο Γαλλικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας

Ο Καθ. Ν. Πελεκάνος τιμήθηκε με το βραβείο "Solar Innovation 2010", για την πρότασή του σχετικά με την ανάπτυξη νέας γενιάς φωτοβολταϊκών με χρήση χαμηλο-διάστατων ημιαγωγικών νανοδομών. Το συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται από την Γαλλική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Commissariat à l'Energie Atomique), μετά από διεθνή διαγωνισμό και επιλογή μεταξύ δεκάδων προτάσεων, και περιλαμβάνει την χρηματοδότηση και παροχή υλικοτεχνικής υποδομής για την πραγματοποίηση της ερευνητικής πρότασης σε ορίζοντα τριετίας.

Τιμητική θέση Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Lille

Ο καθ. κ. Γεώργιος Φυτάς επιλέχθηκε από το Πανεπιστήμιο της Λιλ στη Γαλλία και θα τιμηθεί με θέση προσκεκλημένου καθηγητή στο τμήμα Φυσικής. Ο καθ. κ. Φυτάς θα διδάξει για ένα μήνα εκεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.

Βραβείο Descartes για την Έρευνα

Απονομή βραβείου Descartes 2005

Ο Καθ. Κ. Σούκουλης και η ερευνητική του ομάδα, EXEL (DALHM), τιμήθηκαν, μεταξύ άλλων ομάδων, με το βραβείο Descartes του έτους 2005 για την ανάπτυξη μιας νέας κατηγορίας τεχνητών μετα-υλικών, τα αποκαλούμενα "Αριστερόστροφα Υλικά" ή "Υλικά με αρνητικό δείκτη διάθλασης". Τα υλικά αυτά έχουν την ικανότητα να αντιστρέφουν πολλά γνωστά φαινόμενα και ιδιότητες της διάδοσης του φωτός.

Το συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από επιλογή μεταξύ δεκάδων υποψηφίων, σε ευρωπαϊκές ερευνητικές ομάδες που επιδεικνύουν εξέχοντα επιστημονικά ή τεχνολογικά αποτελέσματα σε οποιοδήποτε πεδίο της επιστήμης (γενετική, την αλλαγή του κλίματος, την αστρονομία, κ.ά.) συμπεριλαμβανόμενων και των κοινωνικών, οικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

Αξιολόγηση του ερευνητικού έργου

Ο Αν. Καθ. Θ. Λαζαρίδης παρουσιάζει αντικειμενική αξιολόγηση των Τμημάτων Επιστήμης Υλικών στην Ελλάδα, ως προς το συνολικό ερευνητικό έργο των μελών τους.