Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Headshot of F. Xirouchakis

Φραγκίσκος Ξηρουχάκης

Πανεπιστημιακός Υπότροφος

Γραφείο
telephone
e-mail
fxirouchakis@materials.uoc.gr

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Δρ. Φραγκίσκος Ξηρουχάκης είναι απόφοιτος της διοικητικής επιστήμης. Η μεταπτυχιακή του εξειδίκευση είναι στην διοίκηση επιχειρήσεων (MBA). Η διδακτορική του έρευνα εστιάζει στην Καινοτόμο Επιχειρηματικότητα των Μικρό- Μεσαίων Επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα η διδακτορική του διατριβή εκπονήθηκε στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής είναι:

Επιχειρηματικότητα, καινοτομικές δραστηριότητες και ανταγωνιστικότητα στις Μικρό-Μεσαίες Επιχειρήσεις: η Περίπτωση της Περιφέρειας Κρήτης.

Οι δημοσιεύσεις του έχουν εκδοθεί σε ξενόγλωσσα διεθνή περιοδικά (με σύστημα κριτών), σε ξένο βιβλίο (με σύστημα κριτών) και σε διεθνή πρακτικά-συλλογικούς τόμους (με σύστημα κριτών). Επίσης έχει κάνει ανακοινώσεις σε διεθνή- επιστημονικά συνέδρια (με σύστημα κριτών). Ο Δρ. Φραγκίσκος Ξηρουχάκης έχει πολύχρονη διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, αλλά και σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Ακόμη έχει επιβλέψει αρκετές διπλωματικές εργασίες. Τα ακαδημαϊκά ιδρύματα που έχει συνεργαστεί είναι το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (πρώην ΑΤΕΙ Κρήτης), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, καθώς και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Ο Δρ. Φραγκίσκος Ξηρουχάκης έχει συνεργαστεί με την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στις καινοτομικές δραστηριότητες, τις μικρό-μεσαίες επιχειρήσεις, την επιχειρηματικότητα, την οικονομική γεωγραφία και την τοπική ανάπτυξη.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις