Προσωπικό του Τμήματος

Διοίκηση

Πρόεδρος
Καθηγήτρια Α. Μητράκη
Αναπληρώτρια Πρόεδρος
Καθηγήτρια Μ. Βαμβακάκη
Προϊσταμένη Γραμματείας
Αιμιλία Σκουραδάκη

Συμβασιούχο Διδακτικό Προσωπικό

Χειμερινό εξάμηνο 2020-2021

Εαρινό εξάμηνο 2020-2021

Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό

Γραμματεία

Προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ.

Γραμματειακή Υποστήριξη