Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά
English
twitter icon facebook icon

Προσωπικό του Τμήματος

Διοίκηση

Πρόεδρος
Καθηγήτρια Μ. Βαμβακάκη
Αντιπρόεδρος
Αν. Καθηγητής Δ. Παπάζογλου
Προϊσταμένη Γραμματείας
Αιμιλία Σκουραδάκη

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

Καθηγητές

Αναπληρωτές Καθηγητές

Επίκουροι Καθηγητές

Παλαιά μέλη ΔΕΠ

Δείτε εδώ.

Καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Συμβασιούχο Διδακτικό Προσωπικό

Χειμερινό εξάμηνο 2022-2023

Εαρινό εξάμηνο 2022-2023

Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό

Γραμματεία

Προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ.

Γραμματειακή Υποστήριξη