Προσωπικό του Τμήματος

Διοίκηση

Πρόεδρος
Αν. Καθηγητής Α. Λυμπεράτος
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Καθηγητής Γ. Πετεκίδης
Προϊσταμένη Γραμματείας
Αιμιλία Σκουραδάκη

Συμβασιούχο Διδακτικό Προσωπικό

Χειμερινό εξάμηνο 2017-2018

Εαρινό εξάμηνο 2017-2018

Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό

Γραμματεία

Προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ.

Γραμματειακή Υποστήριξη

facebook icon