Προσωπικό του Τμήματος

Διοίκηση

Πρόεδρος
Καθηγήτρια Α. Μητράκη
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Καθηγητής Γ. Πετεκίδης
Προϊσταμένη Γραμματείας
Αιμιλία Σκουραδάκη

Συμβασιούχο Διδακτικό Προσωπικό

Χειμερινό εξάμηνο 2018-2019

Εαρινό εξάμηνο 2018-2019

Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό

Γραμματεία

Προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ.

Γραμματειακή Υποστήριξη

facebook icon