Προσωπικό του Τμήματος

Διοίκηση

Πρόεδρος
Αν. Καθηγητής Α. Λυμπεράτος
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Καθηγητής Γ. Πετεκίδης
Προϊσταμένη Γραμματείας
Αιμιλία Σκουραδάκη

Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας

Συμβασιούχο Διδακτικό Προσωπικό

Χειμερινό εξάμηνο 2016-2017

Εαρινό εξάμηνο 2016-2017

Για απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας

Υπότροφος υποτροφίας "Κατσαράκη"