Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά
English
twitter icon facebook icon

Θέσεις Εργασίας

20 Σεπτεμβρίου 2006

Θέση Διδακτικού–Ερευνητικού Προσωπικού

Προκηρύσσεται η πλήρωση μίας θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή στη "Ρεολογία Πολυμερικών Συστημάτων".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών είναι η 20η Νοεμβρίου 2006.

Περισσότερες Πληροφορίες

15 Μαΐου 2006

Θέσεις Διδασκόντων Π.Δ. 407/80

Το Τμήμα αναμένει ότι θα έχει στη διάθεσή του κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 ένα περιορισμένο αριθμό θέσεων διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80. Στις θέσεις αυτές μπορούν να προσληφθούν κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, με γνωστικό αντικείμενο το οποίο θα τους δίνει την δυνατότητα να διδάξουν στους φοιτητές του Τμήματος μαθήματα Επιστήμης Υλικών, Χημείας, Βιολογίας, Φυσικής, Μαθηματικών, Η/Υ.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών είναι η 16η Ιουνίου 2006.

Περισσότερες Πληροφορίες

20 Φεβρουαρίου 2006

Θέση Διδακτικού–Ερευνητικού Προσωπικού

Προκηρύσσεται η πλήρωση μίας θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην "Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών είναι η 20η Απριλίου 2006.

Περισσότερες Πληροφορίες

Θέσεις Εργασίας όλων των ετών