Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά
English
twitter icon facebook icon

Θέσεις Εργασίας

21 Δεκεμβρίου 2006

Θέση Διδακτικού–Ερευνητικού Προσωπικού

Προκηρύσσεται η πλήρωση μίας θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο "Χημική Σύνθεση–Ανάπτυξη Νανοδομών".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών είναι η 21η Φεβρουαρίου 2007.

Περισσότερες Πληροφορίες

Θέσεις Εργασίας όλων των ετών