Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Ανακοινώσεις Θέσεων Εργασίας

28 Νοεμβρίου 2008

Θέση Διδακτικού–Ερευνητικού Προσωπικού

Προκηρύσσεται η πλήρωση μίας θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Οπτοηλεκτρονική".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών είναι η 26η Ιανουαρίου 2009.

Περισσότερες Πληροφορίες

4 Αυγούστου 2008

Θέση Διδακτικού–Ερευνητικού Προσωπικού

Προκηρύσσεται η πλήρωση μίας θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Βιοφυσική".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών είναι η 22η Σεπτεμβρίου 2008.

Περισσότερες Πληροφορίες

Θέσεις Εργασίας όλων των ετών