Εκλογή θέσης ΔΕΠ

Για τη θέση με γνωστικό αντικείμενο
"Μαγνητικά Υλικά και Διατάξεις"

Ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογής:  Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2011

Εξελέγη ο κ. Ανδρέας Λυμπεράτος.

Τίτλοι Σπουδών Εκλεγέντος Μέλους ΔΕΠ

  1. Ημερομηνία Λήψης Πτυχίου: 01/08/1982 Πανεπιστήμιο: Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
  2. Ημερομηνία απόκτησης Διδακτορικού: 16/04/1986 Πανεπιστήμιο: Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
  3. Ημερομηνία Ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ : Πτυχίου: 23/01/1987, Διδακτορικού: 23/01/1987
  4. Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Interaction effects in fine particle magnetic systems»