Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά
English
twitter icon facebook icon

Ανακοινώσεις Θέσεων Εργασίας

3 Μαρτίου 2009

Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο
"Φαινόμενα Μεταφοράς στην Επιστήμη των Υλικών"

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στη διάθεσή του μία (1) νέα θέση στην βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Φαινόμενα Μεταφοράς στην Επιστήμη των Υλικών" (ΦΕΚ 116/18-02-2009 τ. Γ’).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών είναι η 23η Απριλίου 2009.

Περισσότερες Πληροφορίες

Εξέλιξη διαδικασίας


3 Μαρτίου 2009

Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο
"Επιστήμη Επιφανειών και Διεπιφανειών"

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στη διάθεσή του μία (1) νέα θέση στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Επιστήμη Επιφανειών και Διεπιφανειών".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών είναι η 23η Απριλίου 2009.

Περισσότερες Πληροφορίες

Εξέλιξη διαδικασίας


3 Μαρτίου 2009

Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο
"Ηλεκτρονικά και Μαγνητικά Υλικά"

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει στη διάθεσή του μία (1) θέση στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ηλεκτρονικά και Μαγνητικά Υλικά".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών είναι η 23η Απριλίου 2009.

Περισσότερες Πληροφορίες

23 Απριλίου 2009

Θέσεις Διδακτικού Προσωπικού Π.Δ 407/80

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης αναμένει ότι θα έχει στη διάθεσή του κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 ένα περιορισμένο αριθμό θέσεων διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν αίτηση (προς τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών) το αργότερο μέχρι τις 25/5/09.

Περισσότερες Πληροφορίες

19 Μαΐου 2009

Θέση ΕΕΔΙΠ ΙΙ

Προκηρύσσεται μία (1) κενή οργανική θέση Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) κλάδου ΙΙ, κατηγορίας Π.Ε., Δ' βαθμίδας, με αντικείμενο "Πειραματικός Υλικών", που θα επιτελεί εργαστηριακό/εφαρμοσμένο διδακτικό έργο στο Τμήμα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων η 25/06/2009.

Περισσότερες Πληροφορίες

27 Νοεμβρίου 2009

Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Μαγνητικά Υλικά και Διατάξεις»

Προκηρύσσεται η πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στις βαθμίδες του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Μαγνητικά Υλικά και Διατάξεις".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών είναι η 18η Ιανουαρίου 2010.

Περισσότερες Πληροφορίες

Εξέλιξη διαδικασίας


Θέσεις Εργασίας όλων των ετών