Εκλογή θέσης ΔΕΠ

Για τη θέση με γνωστικό αντικείμενο
"Φωτονική"

Ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογής:  Παρασκευή 1 Ιουλίου 2011

Εξελέγη ο κ. Στέλιος Τζωρτζάκης.