Εκλογή θέσης ΔΕΠ

Για τη θέση με γνωστικό αντικείμενο
"Συνθετική Χημεία Υλικών"

Ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογής:  Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011

Εξελέγη η κ. Μαρία Βαμβακάκη.