Εκλογή θέσης ΔΕΠ

Για τη θέση με γνωστικό αντικείμενο
"Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών"

Ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογής:  Παρασκευή 1 Ιουλίου 2011

Εξελέγη ο κ. Γ. Κοπιδάκης.