Εκλογή θέσης ΔΕΠ

Για τη θέση με γνωστικό αντικείμενο
"Μοριακές Μηχανές - Αισθητήρες"

Ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογής:  Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011

Εξελέγη ο κ. Κ. Τοκατλίδης.