Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Ανακοινώσεις Θέσεων Εργασίας

01 Φεβρουαρίου 2010

Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Φωτονική»

Προκηρύσσεται η πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στις βαθμίδες του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Φωτονική".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών είναι η 26η Μαρτίου 2010.

Περισσότερες Πληροφορίες

Εξέλιξη διαδικασίας


09 Φεβρουαρίου 2010

Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Συνθετική Χημεία Υλικών»

Προκηρύσσεται η πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Συνθετική Χημεία Υλικών".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών είναι η 8η Απριλίου 2010.

Περισσότερες Πληροφορίες

Εξέλιξη διαδικασίας


20 Απριλίου 2010

Θέσεις Διδακτικού Προσωπικού Π.Δ 407/80

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης αναμένει ότι θα έχει στη διάθεσή του κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 ένα περιορισμένο αριθμό θέσεων διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν αίτηση (προς τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών) το αργότερο μέχρι τις 19/5/2010.

Περισσότερες Πληροφορίες

29 Απριλίου 2010

Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Yπολογιστική Επιστήμη Υλικών»

Προκηρύσσεται η πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Yπολογιστική Επιστήμη Υλικών".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών είναι η 21η Ιουνίου 2010.

Περισσότερες Πληροφορίες

Εξέλιξη διαδικασίας


27 Αυγούστου 2010

Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη Πειραματικών Διατάξεων για μελέτη Υλικών»

Προκηρύσσεται η πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Ανάπτυξη Πειραματικών Διατάξεων για μελέτη Υλικών".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών είναι η 4η Οκτωβρίου 2010.

Περισσότερες Πληροφορίες

Εξέλιξη διαδικασίας


27 Αυγούστου 2010

Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Mοριακές Μηχανές-Αισθητήρες»

Προκηρύσσεται η πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Mοριακές Μηχανές-Αισθητήρες".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών είναι η 4η Οκτωβρίου 2010.

Περισσότερες Πληροφορίες

Εξέλιξη διαδικασίας


Θέσεις Εργασίας όλων των ετών