Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Ανακοινώσεις Θέσεων Εργασίας

15 Απριλίου 2011

Θέσεις Διδακτικού Προσωπικού Π.Δ 407/80

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης αναμένει ότι θα έχει στη διάθεσή του κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 ένα αρκετά περιορισμένο αριθμό θέσεων διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν αίτηση (προς τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών) το αργότερο μέχρι τις 15/5/2011.

Περισσότερες Πληροφορίες

28 Ιουλίου 2011

Μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ

Σχετικά με την μονιμοποίηση του κ. Ρεμεδιάκη Ιωάννη, Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο της θέσης του το "Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών":


Θέσεις Εργασίας όλων των ετών