Εκλογή θέσης ΔΕΠ

Για τη την μονιμοποίηση του κ. Αρματά Γεράσιμου στη θέση με γνωστικό αντικείμενο το "Χημική Σύνθεση-Ανάπτυξη Νανοδομών"