Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Ανακοινώσεις Θέσεων Εργασίας

14 Μαΐου 2012

Θέσεις Διδακτικού Προσωπικού Π.Δ 407/80

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης αναμένει ότι θα έχει στη διάθεσή του κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 ένα αρκετά περιορισμένο αριθμό θέσεων διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν αίτηση (προς τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών) το αργότερο μέχρι τις 15/06/2012.

Περισσότερες Πληροφορίες

31 Μαΐου 2012

Μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ

Σχετικά με την μονιμοποίηση του κ. Αρματά Γεράσιμου, Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο της θέσης του το "Χημική Σύνθεση-Ανάπτυξη Νανοδομών":


Θέσεις Εργασίας όλων των ετών