Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Ανακοινώσεις Θέσεων Εργασίας

18 Δεκεμβρίου 2012

Προκήρυξη θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικά και Μαγνητικά Υλικά»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών είναι η 13η Φεβρουαρίου 2013.

Περισσότερες Πληροφορίες
Συγκεντρωτική Προκήρυξη Θέσεων του ΠΚ

Εξέλιξη διαδικασίας

Ειδική Επταμελής Επιτροπή

31 Μαΐου 2013

Προκήρυξη θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοϋλικά ή/και Βιοϊατρικές Εφαρμογές»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών είναι η 29η Ιουλίου 2013.

Περισσότερες Πληροφορίες
Συγκεντρωτική Προκήρυξη Θέσεων του ΠΚ

Εξέλιξη διαδικασίας

Ειδική Επταμελής Επιτροπή
Γνωστοποίηση αξιολογητών

Δείτε το σχετικό αρχείο.


06 Αυγούστου 2013

Θέσεις Πανεπιστημιακών Υποτρόφων

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει θέσεις Πανεπιστημιακών Υποτρόφων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14.

Στις προκηρυσσόμενες θέσεις μπορούν να προσληφθούν άτομα με ελάχιστο τυπικό προσόν το διδακτορικό δίπλωμα, με γνωστικό αντικείμενο στη Φυσική, το οποίο θα τους δίνει την δυνατότητα να διδάξουν στους φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, τα μαθήματα α) Γενική Φυσική ΙΙ, β) Διαφορικές εξισώσεις ΙΙ, και γ) Στοιχεία Μαγνητικών Υλικών. Προηγούμενη διδακτική εμπειρία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση το αργότερο μέχρι τις 02/09/2013.

Περισσότερες Πληροφορίες

28 Οκτωβρίου 2013

Μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή

Εξέλιξη διαδικασίας μονιμοποίησης του κ. Δημήτρη Παπάζογλου, Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο της θέσης του το "Οπτοηλεκτρονική":

Ειδική Επταμελής Επιτροπή
Γνωστοποίηση αξιολογητών

Δείτε το σχετικό αρχείο.


28 Οκτωβρίου 2013

Μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή

Εξέλιξη διαδικασίας μονιμοποίησης της κ. Μαρίας Χατζηνικολαΐδου, Επίκουρης Καθηγήτριας, με γνωστικό αντικείμενο της θέσης της το "Βιοϋλικά στη Βιομηχανική":

Ειδική Επταμελής Επιτροπή
Γνωστοποίηση αξιολογητών

Δείτε το σχετικό αρχείο.


Θέσεις Εργασίας όλων των ετών