Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Ανακοινώσεις Θέσεων Εργασίας 2016

4 Αυγούστου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ»

Δείτε το σχετικό έγγραφο

7 Οκτωβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης αποφασίζει την πρόσκληση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου, με σύμβαση ανάθεσης έργου, για τη διεξαγωγή διδασκαλίας του μαθήματος ΕΤΥ-248 «Χημική και δομική ανάλυση υλικών» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4009/2011. Το ανωτέρω έργο αναλύεται στα εξής παραδοτέα «Διδασκαλία του μαθήματος, συμμετοχή στο ερευνητικό έργο του Τμήματος, Εξέταση και βαθμολογίες της επίδοσης των φοιτητών».

Δείτε την αναλυτική ανακοίνωση
Δείτε την αίτηση
Δείτε την απόφαση


2 Νοεμβρίου 2016

Προκήρυξη θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη Νανοϋλικών»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών είναι η 27η Δεκεμβρίου 2016.

Αναλυτικά η προκήρυξη
Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος
Συγκεντρωτική Προκήρυξη Θέσεων του ΠΚ

21 Νοεμβρίου 2016

Προκήρυξη θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικοχημεία Κολλοειδών Συστημάτων»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών έληξε την 27η Σεπτεμβρίου 2016.

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος για τον ορισμό της επταμελούς επιτροπής.
Έγκριση της επταμελούς επιτροπής από την Κοσμητεία ΣΘΤΕ του ΠΚ.
Πρόσκληση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής (Ε.Ε.Ε) για ορισμό αξιολογητών.
Πρακτικά επταμελούς επιτροπής για τον ορισμό αξιολογητών.
Πρακτικά εκλογής κ. Πετεκίδη.

21 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση για θέσεις απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών αφορά το μάθημα "ΕΤΥ-448 Ειδικά Κεφάλαια στην Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 11 Ιανουαρίου 2017 (ώρα 14:00).

Δείτε την πρόσκληση.
Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος για τον ορισμό της τριμελούς επιτροπής.

Θέσεις Εργασίας όλων των ετών