Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

ΤΕΤΥ VPN

Διαχειριστές συστημάτων

Σταμάτης Σταματιάδης
Ε.Δ.Ι.Π
e-mail:
stamatis@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394284
Δημήτρης Στεφανάκης
Ε.Τ.Ε.Π
e-mail:
dimstef@materials.uoc.gr
τηλέφωνο:
2810394009


Υπηρεσίες VPN

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών προσφέρει την υπηρεσία VPN με την οποία οι πιστοποιημένοι χρήστες θα μπορούν μεταξύ άλλων να έχουν πρόσβαση στα διάφορα περιοδικά και βιβλιοθήκες για τα οποία απαιτείται πρόσβαση μέσω του Π.Κ. Προς το παρόν, η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη στα μέλη ΔΕΠ, τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και το προσωπικό του τμήματος, με προοπτική να συμπεριληφθούν και οι προπτυχιακοί όταν παραστεί ανάγκη. Ακολουθούν οι οδηγίες για την εγκατάσταση της υπηρεσίας στο σύστημά σας. Παρακαλούμε, πριν την εγκατάσταση του λογισμικού που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει όλα τα βήματα της διαδικασίας που θα ακολουθήσετε. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή/και βοήθεια, απευθυνθείτε στους διαχειριστές συστημάτων του τμήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα αρχεία είναι προσωπικά και δεν πρέπει να κοινοποιηθούν σε τρίτους, για λόγους ασφαλείας. Για να τα κατεβάσετε στον υπολογιστή σας δίνετε το mail και τον κωδικό που σας έχει δοθεί από το τμήμα.

Για Windows

Εγκατάσταση υπηρεσίας

 1. Θα πρέπει να κατεβάσετε ένα από τα παρακάτω εκτελέσιμα προγράμματα, ανάλογα με την έκδοση των Windows που έχετε:
 2. Επίσης, θα πρέπει να κατεβάσετε το πιστοποιητικό και τις ρυθμίσεις για το VPN του τμήματος:
 3. Εγκαταστήστε το πρόγραμμα που κατεβάσατε στο βήμα 1. Θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί στην επιφάνεια εργασίας ένα εικονίδιο με τίτλο "OpenVPN GUI".
 4. Εγκαταστήστε το πρόγραμμα που κατεβάσατε στο βήμα 2. Αν έχετε εγκαταστήσει ήδη προηγουμένως κάποιο άλλο/παλαιότερο πιστοποιητικό/ρυθμίσεις, πρέπει πρώτα να τα απεγκαταστήσετε.

Χρήση υπηρεσίας

 1. Η υπηρεσία θα πρέπει εκτελείται με δικαιώματα διαχειριστή, οπότε για την ενεργοποίησή της κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο και επιλέξτε "Εκτέλεση ως διαχειριστής (Run as Adminstrator)".
 2. Μετά την εκτέλεση, στο χώρο των εικονιδίων (συνήθως δεξιά στη μπάρα εργασιών (taskbar)), εμφανίζεται το εικονίδιο της υπηρεσίας (Win XP) ή (Win Vista/7/8).
 3. Με δεξί κλικ πάνω στο εικονίδιο έχετε τις εξής επιλογές:
  • MST-client_tcp
  • MST-client_udp
  Μπορείτε να επιλέξετε όποια επιθυμείτε, επιλέγοντας Connect.
 4. Δώστε το email και τον κωδικό που σας έχει παραχωρηθεί από το τμήμα και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση επιτυχούς / ανεπιτυχούς σύνδεσης το σύστημα θα σας ειδοποιήσει κατάλληλα.
 5. Η έξοδος από την υπηρεσία γίνεται πατώντας Exit στο ίδιο εικονίδιο.

Για Linux

Εγκατάσταση υπηρεσίας

Λόγω των διαφορετικών διανομών και των εκδόσεων του Linux που κυκλοφορούν, δίνονται οδηγίες για την εγκατάσταση της υπηρεσίας σε δυο βασικές διανομές και την εκτέλεσή της μόνο από γραμμή εντολής. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές σε περίπτωση που επιθυμείτε περισσότερο εξειδικευμένες οδηγίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή οι όλες οι εντολές εκτελούνται με δικαιώματα διαχειριστή (sudo), ενδεχομένως να σας ζητηθεί αρχικά ο κωδικός (password) του διαχειριστή.

 1. Εγκαταστήστε την υπηρεσία, ανάλογα με τη διανομή του Linux που έχετε:
  • Για τις διανομές CentOS/RedHat/Fedora δίνετε:
   • sudo yum update
   • sudo yum install unzip (αν δεν υπάρχει ήδη)
   • sudo yum install openvpn
  • Για τις διανομές Debian/Ubuntu δίνετε:
   • sudo apt-get update
   • sudo apt-get install unzip (αν δεν υπάρχει ήδη)
   • sudo apt-get install openvpn
 2. Επίσης, θα πρέπει να κατεβάσετε το πιστοποιητικό και τις ρυθμίσεις για το VPN του τμήματος:
 3. Αποσυμπιέστε τα περιεχόμενα του παραπάνω αρχείου ρυθμίσεων δίνοντας unzip openvpn-mst-2015022400.zip μέσα σε ένα φάκελλο της αρεσκείας σας. Θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί ο φάκελλος openvpn που περιέχει τα αρχεία των ρυθμίσεων. Αν υπάρχει ήδη κάποιος φάκελλος με προηγούμενες/παλαιότερες ρυθμίσεις/πιστοποιητικά πρέπει πρώτα να τον διαγράψετε.

Χρήση υπηρεσίας

 1. Ανοίξτε ένα τερματικό
 2. Δώστε ΜΟΝΟ ΜΙΑ από τις παρακάτω εντολές:
  • sudo openvpn --config MST-client_tcp.conf
  • sudo openvpn --config MST-client_udp.conf
  • (Επιλέξτε όποια επιθυμείτε).
 3. Δώστε το email και τον κωδικό που σας έχει παραχωρηθεί από το τμήμα και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση επιτυχούς / ανεπιτυχούς σύνδεσης το σύστημα θα σας ειδοποιήσει κατάλληλα.
 4. Ελαχιστοποιήστε το παράθυρο του τερματικού και κρατήστε το ανοιχτό καθόλη τη διάρκεια της εργασίας σας.
 5. Η έξοδος από την υπηρεσία γίνεται επαναφέροντας το παράθυρο του τερματικού και δίνοντας Ctrl-c.

Για Mac

Εγκατάσταση υπηρεσίας

 1. Θα πρέπει να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση της εφαρμογής Tunnelblick από τη διεύθυνση http://www.tunnelblick.net/
 2. Επίσης, θα πρέπει να κατεβάσετε το πιστοποιητικό και τις ρυθμίσεις για το VPN του τμήματος:
 3. Αποσυμιέστε το αρχείο ρυθμίσεων στην επιφάνεια εργασίας και κάντε κλικ πάνω του για να εγκατασταθεί.
 4. Εάν συναντήσετε προβλήματα κατά την εγκατάσταση του conf θα πρέπει να σβήσετε πρώτα τους παρακάτω φακέλους:
  • /Users/<USERΝΑΜΕ>/Library/openvpn
  • /Users/<USERΝΑΜΕ>/Library/Application Support/Tunnelblick

Χρήση υπηρεσίας

 1. Ξεκινήστε την εφαρμογή Tunnelblick.
 2. Μετά την εκτέλεση, Θα εμφανιστεί ένα νέο εικονίδιο στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης σας.
 3. Επιλέξτε μια από τις εξής δυο επιλογές:
  • Connect MST-client_tcp
  • Connect MST-client_udp
 4. Δώστε το email και τον κωδικό που σας έχει παραχωρηθεί από το τμήμα και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση επιτυχούς / ανεπιτυχούς σύνδεσης το σύστημα θα σας ειδοποιήσει κατάλληλα.
 5. Η έξοδος από την υπηρεσία γίνεται με κλικ πάνω στο εικονίδιο του Tunnelblick και επιλογή Disconnect MST-client_tcp ή Disconnect MST-client_udp.