Συνοπτική Παρουσίαση του Τμήματος

Φυλλάδιο παρουσίασης

Το Τμήμα έχει ετοιμάσει ένα φυλλάδιο με το οποίο παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά του.

"Εκλαϊκευμένη" παρουσίαση

Το Τμήμα συνεισέφερε την παρουσίαση αυτή στην ανοικτή εκδήλωση ενημέρωσης για την ιστορία, την πορεία και το έργο του Πανεπιστημίου Κρήτης στις 4 Οκτωβρίου 2013.

Μέλη του Τμήματος έδωσαν ομιλίες σε σχολεία το 2015 με βάση την παρουσίαση αυτή.

Αφίσα Μεταπτυχιακού προγράμματος

Η αφίσα του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι αυτή.

Υποδοχή Πρωτοετών

Το Τμήμα διοργανώνει κάθε χρόνο, στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους, τελετή υποδοχής των νέων, πρωτοετών φοιτητών του, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών. Το βοηθητικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την παρουσίαση του αντικειμένου του και της οργάνωσής του είναι, ανά έτος:

2010
2011
2012
2013
2017