Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακού Προγράμματος - 2014

3 Νοεμβρίου 2014

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Χαρίκλειας Φλουράκη:

Synthesis and Characterization of Porous Polymer Nanoparticles for Gas Separation Applications

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια κ. Μ Βαμβακάκη

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014, ώρα 09:00 - 11:00

Αίθουσα Α210 του κτηρίου Μαθηματικού.


7 Οκτωβρίου 2014

Μεταπτυχιακό μάθημα ΟΠΤΟΡ-103 "Οπτική Ι"

Tο μάθημα «Οπτική Ι» (ΟΠΤΟΡ-103) θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη 9:00-13:00 στην αίθουσα Β2 του Χημικού. Έναρξη 9/10.


30 Σεπτεμβρίου 2014

Εγγραφές Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έγιναν αποδεκτοί τον Απρίλιο και το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, για να εγγραφούν στο χειμερινό εξάμηνο 2014 – 2015, οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις για λήψη πτυχίου μέχρι την περίοδο των εγγραφών: 6-17 Οκτωβρίου 2014. Οι φοιτητές είναι απαραίτητο να έχουν συμβουλευτεί τον διευθυντή του μεταπτυχιακού κ. Γ. Κιοσέογλου ή τους επιβλέποντες καθηγητές τους και να έχουν την σύμφωνη γνώμη τους (υπογεγραμμένο έντυπο με τα μαθήματα) για τις επιλογές μαθημάτων πέρα των υποχρεωτικών.

Όσοι φοιτητές έγιναν δεκτοί με την προϋπόθεση την ολοκλήρωση των προπτυχιακών τους σπουδών, να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών. Οι άρρενες φοιτητές που επιθυμούν βεβαίωση στρατολογίας επίσης θα πρέπει να έχουν μαζί τους πιστοποιητικό γέννησης.

Οι εγγραφές των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων έχουν οριστεί για τις 06-17 Οκτωβρίου 2014 στη γραμματεία του Τμήματος.

Student Registration for Master of Science and PhD studies

Candidates who were accepted in April and September this year, in order to enroll in the fall semester 2014 - 2015, have to fulfil their obligations to receive a degree until the period of registration: 6-17 October 2014. Students must consult with the Director of the Master and PhD program G. Kioseoglou or their advisors for the elective classes they plan to take.

The Registration is set for 06-17 October 2014 at the secretary of the department.


09 Σεπτεμβρίου 2014

Συνέντευξη των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων

H συνέντευξη των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών θα πραγματοποιηθεί στις 16 Σεπτεμβρίου 2014, στην αίθουσα Ε102 (Πτέρυγα ΤΕΤΥ, Κτίριο Μαθηματικού) μεταξύ 10:00-13:00.


26 Αυγούστου 2014

Επικουρικό έργο

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος που επιθυμούν να απασχοληθούν στα εργαστήρια του Τμήματος, παρέχοντας επικουρικό έργο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015, να συμπληρώσουν αντίστοιχη αίτηση και να την καταθέσουν στην Γραμματεία μαζί με ένα πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα.

Υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 01/09/2014 έως Παρασκευή 12/09/2014.


02 Ιουλίου 2014

Γενικές Μεταπτυχιακές Εξετάσεις

Οι Γενικές Μεταπτυχιακές Εξετάσεις (Prelims) του Τμήματος θα πραγματοποιηθούν στις 26 Σεπτεμβρίου και 3 Οκτωβρίου 2014 στην αίθουσα Ε102 (Πτέρυγα ΤΕΤΥ, Κτήριο Μαθηματικού) σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα:

26 Σεπτεμβρίου 2014

10.00-10.45 Καμπουράκη Ελμίνα
10.45-11.30 Kumar Pramod
11.30-12.15 Βαμβασάκης Ιωάννης
12.15-13.00 Ταμιωλάκης Ιωάννης

3 Οκτωβρίου 2014

10.00-10.45 Dessi Claudia
10.45-11.30 Μπόγρη Παναγιώτα
11.30-12.15 Μωράτης Κίμων
12.15-13.00 Τζίμης Αλέξανδρος

General Preliminary Postgraduate Examination

The General Preliminary Postgraduate Examination (Prelims) of the Department of Materials Science will be held on September 26th and October 3rd, 2014 in room E102 (TETY section Mathematics building, same floor as our secretary) between 10:00 to 13:00 as described:

September 26, 2014

10.00-10.45 Καμπουράκη Ελμίνα
10.45-11.30 Kumar Pramod
11.30-12.15 Βαμβασάκης Ιωάννης
12.15-13.00 Ταμιωλάκης Ιωάννης

October 3, 2014

10.00-10.45 Dessi Claudia
10.45-11.30 Μπόγρη Παναγιώτα
11.30-12.15 Μωράτης Κίμων
12.15-13.00 Τζίμης Αλέξανδρος

02 Ιουλίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος διατίθενται περιορισμένες αμοιβόμενες θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων.

Οι τομείς ειδίκευσης που προσφέρονται είναι:

  • Οπτοηλεκτρονικής - Μαγνητικών υλικών - Νανοτεχνολογίας,
  • Πολυμερών - Κολλοειδών,
  • Θεωρητικής-Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών,
  • Συνθετικής Χημείας Υλικών,
  • Βιοϋλικών - Βιομορίων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 5η Σεπτεμβρίου 2014.

Περισσότερες Πληροφορίες

23 Απριλίου 2014

Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής της κας Ελένης Λεντζάκη

Την Δευτέρα 28 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων 3ου ορόφου στο κτίριο του Φυσικού θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής της υποψηφίας διδάκτορος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών κας Λεντζάκη Ελένης με θέμα:

Δυναμική και Ρεολογία Πρότυπων Διακλαδωμένων Πολυμερών
Dynamics and Rheology of Model Branched Polymers
Abstract

4 Απριλίου 2014

Σίτιση - Στέγαση μεταπτυχιακών φοιτητών

Περισσότερες Πληροφορίες

26 Μαρτίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος διατίθενται περιορισμένες αμοιβόμενες θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων.

Οι τομείς ειδίκευσης που προσφέρονται είναι:

  • Οπτοηλεκτρονικής - Μαγνητικών υλικών - Νανοτεχνολογίας,
  • Πολυμερών - Κολλοειδών,
  • Θεωρητικής-Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών,
  • Συνθετικής Χημείας Υλικών,
  • Βιοϋλικών - Βιομορίων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 30η Απριλίου 2014.

Περισσότερες Πληροφορίες

24 Μαρτίου 2014

Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής

Την Τρίτη 1 Απριλίου 2014 και ώρα 16:00, στην αίθουσα Φ2, στο κτίριο του Φυσικού, θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών κ. Tingge Gao με θέμα:

Έλεγχος Πολαριτονικών Συμπυκνωμάτων σε Μονοδιάστατους Κυματοδηγούς
Manipulation of Exciton Polariton Condensates in 1D Waveguides
Περισσότερες Πληροφορίες

24 Μαρτίου 2014

Γενικές Μεταπτυχιακές Εξετάσεις

Οι Γενικές Μεταπτυχιακές Εξετάσεις (Prelims) του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών θα πραγματοποιηθούν στις 29 και 30 Απριλίου 2014 στη Ροτόντα 2ου ορόφου, Τμήμα Βιολογίας μεταξύ 10:00-13:00.


19 Μαρτίου 2014

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Παναγιώτας Κωτσοπούλου:

Θεωρητική Μελέτη Αλκανοθειολών Προσροφημένων σε Περίπλοκες Επιφάνειες Χρυσού
Theoretical Study of Alkanethiols Absorbed on Complex Au Surfaces

Επιβλέπων Καθηγητής κ. Ι. Ρεμεδιάκης

Τετάρτη 26/03/2014, ώρα 12:00 - 14:00

Αίθουσα Α115 του κτηρίου Επιστήμης των Υπολογιστών.

Περίληψη

14 Μαρτίου 2014

Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής

Την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 και ώρα 13:30, στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης Ε130, πτέρυγα Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών στο κτίριο του Μαθηματικού, θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών κ. Ελένης Ανδρουλάκη με θέμα:

Μοριακή Προσομοίωση Ιοντικών Υγρών για Τεχνολογικές Εφαρμογές Φιλικές Προς το Περιβάλλον
Molecular Simulation of Ionic Liquids for Environment-Friendly Technological Application
Περισσότερες Πληροφορίες

25 Φεβρουαρίου 2014

Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης

Το μάθημα "Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης" ξεκινάει την Παρασκευή 28/2 και θα διδάσκεται κάθε Παρασκευή 12:00-15:00 μμ, στην αίθουσα Β2 (Κτίριο Χημείας).


21 Φεβρουαρίου 2014

Εγγραφές Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Οι εγγραφές των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών για το εαρινό εξάμηνο έχουν οριστεί στις 24 Φεβρουαρίου – 7 Μαρτίου 2014. Οι φοιτητές είναι απαραίτητο να έχουν συμβουλευτεί τους επιβλέποντες καθηγητές τους και να έχουν την σύμφωνη γνώμη τους (υπογεγραμμένο έντυπο με τα μαθήματα) για τις επιλογές μαθημάτων πέρα των υποχρεωτικών.


13 Φεβρουαρίου 2014

Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής

Την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10:00, στην αίθουσα Σεμιναρίων 3ου ορόφου του Φυσικού, θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών κ. Ανδρέα Παμβουξόγλου με θέμα:

DYNAMICS AND KINETICS IN SOFT MATTER SYSTEMS: EFFECT OF LIGHT AND SHEAR IN CONCENTRATED POLYDIENE SOLUTIONS AND COLLOIDAL SUSPENSIONS
Περισσότερες Πληροφορίες

12 Φεβρουαρίου 2014

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
του μεταπτυχιακού φοιτητή Αντώνιου Μίχου:

Environmental Study on novel Building Materials: Study of Ozone Degradation Utilizing Transition metal oxide composites for Clean Air

Επιβλέπων Καθηγητής κ. Γ. Κιοσέογλου

Τρίτη 18/02/2014, ώρα 10:00 - 12:00

Αίθουσα Φ2 του κτηρίου Φυσικής

Περίληψη

11 Φεβρουαρίου 2014

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
του μεταπτυχιακού φοιτητή Ιωάννη Κορναράκη:

Μεσοπορώδεις Ετεροδομές Ag2S/CdS και Πολυοξομεταλλικών Πλειάδων για Φωτοκαταλυτική Οξείδωση Βενζυλο-αλκοολών

Επιβλέπων Καθηγητής κ. Γ. Αρματάς

Δευτέρα 17/02/2014, ώρα 11:00 - 13:00

Αίθουσα Β2 του κτηρίου Χημείας

Περίληψη

11 Φεβρουαρίου 2014

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Σκλήρη Ευαγγελίας:

Ανάπτυξη και Χαρακτηρισμός Μεσοδομημένων Οξο-Βαναδο-Βολφραμικών Πλεγμάτων. Εφαρμογές στην Οξειδωτική Μετατροπή Οργανικών Συμπλόκων

Επιβλέπων Καθηγητής κ. Γ. Αρματάς

Παρασκευή 14/02/2014, ώρα 12:30 - 14:30

Αίθουσα Β2 του κτηρίου Χημείας

Περίληψη

5 Φεβρουαρίου 2014

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Σπιτιέρη Χριστίνας:

Κινητική μελέτη αντιδράσεων ριζών ΟΗ και ατόμων Cl με το (CF3)2C=CH2 στην αέρια φάση και διερεύνηση της επίδρασής του στην ατμόσφαιρα και το κλίμα
Kinetic study for the gas phase reactions of OH radicals and Cl atoms with (CF3)2C=CH2 and implications in the atmosphere and climate

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια κ. Κ. Βελώνια

Παρασκευή 07/02/2014, ώρα 14:00 - 16:00

Αίθουσα Σεμιναρίων 1ου ορόφου του κτηρίου Φυσικής

Περίληψη

Ανακοινώσεις όλων των ετών