Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακού Προγράμματος - 2015

12 Νοεμβρίου 2015

Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
του μεταπτυχιακού φοιτητή Άγγελου Ξόμαλη

Three-dimensional photonic structures fabricated by direct laser writing

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια κ. Μ. Καφεσάκη

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, ώρα 16:00

Αίθουσα Β2, κτίριο Χημείας

Περίληψη

02 Νοεμβρίου 2015

Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Παντελίτσας Καλούδη

Οργανωμένες Μεσοπορώδεις Δομές με Αυτο-συναρμολήγηση Νανοσωματιδίων Cu2S και CuInS2 για Φωτοκαταλυτικές Εφαρμογές

Επιβλέπων Καθηγητής κ. Γ. Αρματάς

Παρασκευή 06 Νοεμβρίου, ώρα 12:00

Αίθουσα Β2, κτίριο Χημείας

Περίληψη

02 Νοεμβρίου 2015

Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Δάφνης Δαβέλου

Θεωρητική μελέτη και σύγκριση δομών χαμηλών διαστάσεων από διχαλκογενίδια μεταβατικών μετάλλων

Επιβλέπων Καθηγητής κ. Ι. Ρεμεδιάκης

Παρασκευή 06 Νοεμβρίου, ώρα 10:00

Αίθουσα Α210, κτίριο Μαθηματικού

Περίληψη

26 Οκτωβρίου 2015

Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Βασιλικής Μαρκουλάκη

Ανάπτυξη σύνθετων νανοδομημένων πλεγμάτων Cu/CeO για την φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού προς παραγωγή οξυγόνου

Επιβλέπων Καθηγητής κ. Γ. Αρματάς

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, ώρα 14:00

Αίθουσα Β2, κτίριο Χημείας.

Περίληψη

26 Οκτωβρίου 2015

Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής της κ. Αριστέας Μανιαδάκη

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 11:00 στην αίθουσα Α210 στο κτίριο του Τμήματος Μαθηματικών θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών κ. Αριστέας Μανιαδάκη με θέμα:

Υδρογόνο σε Νανοδομημένα Υλικά με Βάση τον Άνθρακα – Θεωρητική και Υπολογιστική Μελέτη
Hydrogen In Carbon-Based Nanostructured Materials – A Theoretical and Computational Study
Περίληψη

22 Οκτωβρίου 2015

Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής του κ. Σάββα Γερμάνη

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 11:00 στην αίθουσα σεμιναρίων 3ου ορόφου στο κτίριο του Τμήματος Φυσικής θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών κ. Σάββα Γερμάνη με θέμα:

Φωτονικές Διατάξεις Πιεζοηλεκτρικών Κβαντικών Τελειών
Photonic Devices of Piezoelectric Quantum Dots
Περίληψη

19 Οκτωβρίου 2015

Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής του κ. Jayaprakash Rahul

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Α210 στο κτίριο του Τμήματος Μαθηματικών θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών κ. Jayaprakash Rahul με θέμα:

Novel approaches to robust polaritonics
Περίληψη

28 Σεπτεμβρίου 2015

Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής του κ. Παναγιώτη Φαληρέα

Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Α210 στο κτίριο του Τμήματος Μαθηματικών θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών κ. Παναγιώτη Φαληρέα με θέμα:

Synthesis and Solution Behavior of Triple Stimuli-Responsive Micellar and Hybrid Janus Nanoparticles
Περίληψη

28 Σεπτεμβρίου 2015

Εγγραφές Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έγιναν αποδεκτοί τον Απρίλιο και το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, για να εγγραφούν στο χειμερινό εξάμηνο 2015 – 2016, οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις για λήψη πτυχίου μέχρι την περίοδο των εγγραφών: 1-16 Οκτωβρίου 2015. Οι φοιτητές είναι απαραίτητο να έχουν συμβουλευτεί τον διευθυντή του μεταπτυχιακού κ. Γ. Κιοσέογλου ή τους επιβλέποντες καθηγητές τους και να έχουν την σύμφωνη γνώμη τους (υπογεγραμμένο έντυπο με τα μαθήματα) για τις επιλογές μαθημάτων πέρα των υποχρεωτικών.

Όσοι φοιτητές έγιναν δεκτοί με την προϋπόθεση την ολοκλήρωση των προπτυχιακών τους σπουδών, να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών. Οι άρρενες φοιτητές που επιθυμούν βεβαίωση στρατολογίας επίσης θα πρέπει να έχουν μαζί τους πιστοποιητικό γέννησης.

Οι εγγραφές των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων έχουν οριστεί για τις 01-16 Οκτωβρίου 2015 στη γραμματεία του Τμήματος.

Δήλωση μαθημάτων

28 Σεπτεμβρίου 2015

Μεταπτυχιακό μάθημα "Οπτική Ι"

Tο μάθημα «Οπτική Ι» του ΔΠΜΣ "Οπτική και Όραση", από τις 30/9 θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη 15:00-17:00 και Τετάρτη 09:00-11:00 στην αίθουσα Β2 του Χημικού.

Το μάθημα της Τρίτης 29/9 δεν θα πραγματοποιηθεί.


17 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
του μεταπτυχιακού φοιτητή Μύρωνα Κρασσά:

Plasmonic Organic Photovoltaics

Επιβλέπων Καθηγητής κ. Γ. Κιοσέογλου

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 11:00

Αίθουσα Α210, κτίριο Μαθηματικού.

Περίληψη

15 Σεπτεμβρίου 2015

Γενικές Μεταπτυχιακές Εξετάσεις

Οι Γενικές Μεταπτυχιακές Εξετάσεις (Prelims) του Τμήματος θα πραγματοποιηθούν στις 22 Οκτωβρίου 2015 στην αίθουσα Ε102 (Πτέρυγα ΤΕΤΥ, Κτήριο Μαθηματικού), στις 09:00.

General Preliminary Postgraduate Examination

The General Preliminary Postgraduate Examination (Prelims) of the Department of Materials Science will be held on October 22nd, 2015 in room E102 (TETY section, Mathematics building, same wing as our secretariat) at 09:00.


14 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
του μεταπτυχιακού φοιτητή Κυριάκου Σκουφάρη:

Study of the Discrete Non-linear Schrödinger Equation in Small World and Scale Free Networks

Επιβλέπων Καθηγητής κ. Γ. Κοπιδάκης

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 15:00

Αίθουσα Α210, κτίριο Μαθηματικού.

Περίληψη

11 Σεπτεμβρίου 2015

Συνεντεύξεις μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων

H συνέντευξη των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών θα πραγματοποιηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου 2015 στην αίθουσα Ε102 (Πτέρυγα ΤΕΤΥ, Κτίριο Μαθηματικού) μεταξύ 10:00-13:00.


09 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Δέσποινας Τζέλη:

Μελέτη Αυτο-οργάνωσης Boc-FF και Fmoc-FF Ολιγοπεπτιδίων με Ατομιστικές Προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής
Study of Self-assembly of Boc-FF and Fmoc-FF Oligopeptides through Atomistic Molecular Dynamics Simulations

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια κ. Α. Μητράκη

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 14:30

Αίθουσα Α115, κτίριο Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών.

Περίληψη

7 Σεπτεμβρίου 2015

Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής της κ. Αντιγόνης Θεοδωράτου

Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 11:00 στην αίθουσα Α115 στο κτίριο του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών κ. Αντιγόνης Θεοδωράτου με θέμα:

Δομή και Ρεολογία Μακρομοριακών Συστημάτων σε Διεπιφάνειες
Περίληψη

03 Σεπτεμβρίου 2015

Επικουρικό έργο μεταπτυχιακών φοιτητών

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος που επιθυμούν να απασχοληθούν στα εργαστήρια του Τμήματος, παρέχοντας επικουρικό έργο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016, να συμπληρώσουν αντίστοιχη αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση, και να τις καταθέσουν στη Γραμματεία μαζί με ένα πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα.

Υποβολή αιτήσεων από Τρίτη 01/09/2015 έως Παρασκευή 18/09/2015.

Graduate laboratory assistants

I would like to invite all graduate students (Master and PhD) who wish to work as laboratory assistants during the academic year 2015 -2016 to complete the application form, the official statement and to submit them to the Secretariat together with a current CV.

The dates of submission are from September 1, 2015 to September 18, 2015.


31 Αυγούστου 2015

LECTURES ON RHEOLOGY OF SUSPENSIONS/COMPLEX SYSTEMS

Speaker
Prof. Jan Mewis, KU Leuven
Lectures
September 16-22, 2015, Seminar Room I, FORTH main building

Programme

September 16

Start: 09.30

Intro/Refresher Lectures on Colloid Suspension Rheology
1) Effects of Hydrodynamic and Brownian Forces (1.5 hrs)
 1. Effects of hydrodynamics (without Brownian motion)
 2. Phenomena induced by Brownian motion
 3. Viscosity of suspensions containing Brownian hard spheres, scaling rules
 4. Viscoelasticity with Brownian hard spheres
 5. Glasses with Brownian hard spheres

Break: 11.00 – 11.20

2) Rheology of Stabilised (electrotstatic and steric) Suspensions (1.5 hrs)
 1. Rheological behavior of colloidally stable systems
 2. Relevant electrostatic phenomena, electroviscous effects
 3. Effect of electrostatics on the viscosity of dilute, semi-dilute and concentrated stable suspensions, scaling principles, effective hard sphere volume
 4. Crystalline and glassy systems, effect of shear flow
 5. Steric stabilisation, applicability of the effective volume concept
 6. Dynamic moduli and interparticle potential in sterically stabilized systems
 7. Limits to hard sphere scaling

Lunch Break

Second part: 14.30

3) Flocculated Suspensions and Gels (1.5 hrs)
 1. Flocculation and its rheological signature
 2. Structures in flocculated systems and gels (fractals, percolation, and other structural features), anisotropy
 3. Rheology of semi-dilute and more concentrated attractive systems
 4. Gelation and behaviour near gelation
 5. Moduli and yield stresses
September 17

Start: 09.30

4) Rheometry of Suspensions: Specific issues (1.5 hrs)
 1. Assessment of geometries for measuring suspensions
 2. Measurement problems with suspensions and possible solutions
 3. Oscillatory flows (small and large amplitude)
 4. Yield stress measurements
 5. Measuring thixotropy

Second part: 14.30

5) Emulsions and Blends (2 hrs with break)
 1. Basic parameters used in emulsion rheology
 2. Dilute emulsions/blends: viscous and viscoelastic effects
 3. Flow-induced structural changes in droplet shape and size
 4. Concentrated emulsions
 5. Polymer emulsions (immiscible polymer blends)
September 18

Start: 09.30

6) Liquid Crystalline Polymers (2 hrs with break)
 1. Rheological behaviour of LCPs
 2. Phenomenological theory of the rheology of liquid crystals
 3. Doi-Hess molecular theory for LCPs
 4. Role of defects
 5. Experimental evidence, possible scaling relations
 6. Time effects and complications in LCPs
 7. Filled LCPs
September 21

Start: 10.30 (in conjunction with Distruct EU ETN)

7) Rheo-optics on Suspensions (1.5 hrs)
 1. Overview of techniques for suspensions
 2. Applications of SALS/DWS at rest
 3. Rheo-SALS and dichroism on flowing suspensions/shear thickening
 4. Applications on suspensions of non-spherical particles
September 22

Start: 10.30 (in conjunction with Distruct EU ETN)

8) Shear Thickening (1.5 hrs)
 1. Experimental observations
 2. Effect of concentration (continuous and discontinuous shear thickening
 3. Structure and hydrodynamics based scaling rules for Brownian and colloidally stable suspensions
 4. Friction-based models
 5. Complex flows
 6. Non-spherical particles

Second part: 14.30

9) Non-spherical particles (1.5 hrs)
 1. Rheological phenomena with non-spherical particles
 2. Particle dynamics
 3. Viscosity and viscoelasticity of relatively dilute systems
 4. Concentration effects (maximum packing)
 5. Fibre rheology
 6. Platelets
 7. Shear thickening
 8. Non-spherical particles in viscoelastic media
Περισσότερες Πληροφορίες

31 Αυγούστου 2015

Accelerated course on "Dynamics of Polymeric Liquids"

Instructor
Prof. J. Giacomin, giacomin@queensu.ca
Lectures
three hours per day for five days:
September 7-11, 2015, Monday – Thursday 10.00 am to 01.30 pm, Friday 2.30 pm – 6.00 pm, Seminar Room I, FORTH main building
Required Text
Bird, R.B., R.C. Armstrong, and O. Hassager, “Dynamics of Polymeric Liquids. Vol. 1. Fluid Mechanics”, FIRST EDITION, John Wiley & Sons, New York, 1977
Prerequisite (or co-requisite)
Undergraduate transport phenomena (or fluid mechanics)

Syllabus

DayClass DateAssigned Chapter Readings SubjectAssigned Problems
1Monday1, A
2
Newtonian Fluid Dynamics
Structure of Polymeric Fluids
Illustrative Examples
2Tuesday3
4
5, B
Flow Phenomena in Polymeric Fluids
Material Functions for Polymeric Liquids
Generalized Newtonian Fluid
Illustrative Examples
3Wednesday6General Linear Viscoelastic FluidIllustrative Examples
4Thursday7Quasilinear Corotational ModelsIllustrative Examples
5Friday8Nonlinear Corotational ModelsIllustrative Examples

Important Dates: First Class September 7, Last Class September 11

Class participation information

This course is taught using my version of the Socratic method. By this I mean that students will learn by answering questions. To get the most out of this class preparation, students must prepare by completing the assigned readings, and then, by preparing at least two questions provoked by these readings. They must also be prepared to answer questions on the assigned readings. Students must also demonstrate critical thinking, when called upon, by analyzing their classmates’ answers to questions. Students can expect to be called upon every time the class meets.

Περισσότερες Πληροφορίες

22 Αυγούστου 2015

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Ειρήνης Κουτσουρούμπη:

Μεσοπορώδη πολυμεταλλο-οργανικά πλέγματα. Σύνθεση, χαρακτηρισμός και εφαρμογές στη φωτοκαταλυτική οξείδωση αλκοολών

Επιβλέπων Καθηγητής κ. Γ. Αρματάς

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015, ώρα 11:00

Αίθουσα Β2 του κτηρίου Χημείας.

Περίληψη

22 Ιουλίου 2015

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
του μεταπτυχιακού φοιτητή Γεωργίου Κακαβελάκη:

Device engineering for enhanced performance & stability of organic photovoltaics

Επιβλέπων Καθηγητής κ. Γ. Κιοσέογλου

Τρίτη 28 Ιουλίου 2015, ώρα 11:00

Αίθουσα Α210 του κτηρίου Μαθηματικών.

Περίληψη

13 Ιουλίου 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος διατίθενται περιορισμένες αμοιβόμενες θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων.

Οι τομείς ειδίκευσης που προσφέρονται είναι:

 • Οπτοηλεκτρονικής - Μαγνητικών υλικών - Νανοτεχνολογίας,
 • Πολυμερών - Κολλοειδών,
 • Θεωρητικής-Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών,
 • Συνθετικής Χημείας Υλικών,
 • Βιοϋλικών - Βιομορίων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 4η Σεπτεμβρίου 2015.

Περισσότερες Πληροφορίες

16 Ιουνίου 2015

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
του μεταπτυχιακού φοιτητή Αλβέρτου-Ιωάννη Πάουερ:

Προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής Νανοσύνθετων Πολυμερικών Υλικών

Επιβλέπων Καθηγητής κ. Ι. Ρεμεδιάκης

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015, ώρα 13:30

Αίθουσα Α210 του κτηρίου Μαθηματικών.

Περίληψη

12 Ιουνίου 2015

Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής της κ. Χρυσταλλένης Χατζηχαραλάμπους

Την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015 και ώρα 10:00 στην αίθουσα Α210 στο κτίριο του Τμήματος Μαθηματικών θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών κ. Χρυσταλλένης Χατζηχαραλάμπους με θέμα:

Κυτταρική απόκριση προ-οστεοβλαστών σε πορώδη κεραμικά υλικά και νανοσωματίδια για αναγέννηση οστού
Pre-osteoblastic Cell Response on Porous Ceramic Biomaterials and Nanoparticles for Bone Regeneration
Περίληψη

7 Μαΐου 2015

Graduate Seminar Series: "Introduction to Polyelectrolytes"

Instructor
Professor Michael Rubinstein, University of North Carolina, Chapel Hill, USA
Syllabus
 1. electrostatic interactions, counterions
 2. dilution solutions, conformations
 3. semidilute solutions
 4. polyeletrolyte brushes

The lectures will be given in Seminar Room 1, FORTH building, on Thursday, July 16, starting at 09:00, and Friday, July 17, ending at 13:00.

Queries: D. Vlassopoulos.


7 Μαΐου 2015

Graduate Seminar Series: "Special Topics on Bulk and Interfacial Dynamics and Rheology"

Instructors

Professor Gerald G. Fuller, Stanford University
Professor Gareth H. McKinley, MIT

Syllabi

Complex Fluid Interfaces: Capillarity and Interfacial Dynamics
 • A brief history of fluid interfaces
 • Thermodynamics of fluid interfaces
 • Soluble, Gibbs interfaces
 • Insoluble, Langmuir interfaces
 • Simple liquid-fluid interfaces and capillarity
 • Microstructural measurement techniques
 • Fluid mechanics of thin films
 • Lubrication analysis
 • Boundary conditions
 • Interfacial fluid mechanics
 • Instabilities of thin films and filaments
 • The interfacial stress rheometer
 • Interfacial shear rheometry
 • The magnetic rod rheometer
 • The bi-cone
 • The double wall ring
 • Microrheometry
 • Dilatational rheometry
 • Applications
 • Fatty acids and alcohols
 • 2D suspensions
 • Polymers at interfaces
 • Proteins at interfaces
 • Drainage and stability of the tear film
 • Hydrate formation
 • Biofilms
Microfluidics and nonlinear rheology
 • Microfluids for Rheology (or microfludic rheometry)
 • Extensional Rheology (solutions, melts)
 • Large amplitude oscillatory shear (LAOS) rheology

The lectures will be given in Room A210, Mathematics Bldg., on Wednesday, June 24, starting at 09:00, and Thursday, June 25, ending at 13:30.

Queries: D. Vlassopoulos.


6 Μαΐου 2015

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
του μεταπτυχιακού φοιτητή Χαράλαμπου Μαβίδη:

Electromagnetic Wave Control Through Photonic Crystals and Metamaterials

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια κ. Μ. Καφεσάκη

Τετάρτη 13 Μαΐου 2015, ώρα 11:00

Αίθουσα Β2 του κτηρίου Χημείας.

Περίληψη

22 Απριλίου 2015

Graduate Seminar Series on "RHEOLOGICAL ASPECTS OF COMPLEX SOFT MATTER SYSTEMS"

Speaker
Professor Yogesh M Joshi,
Department of Chemical Engineering,
Indian Institute of Technology Kanpur,
Kanpur 208016. INDIA.
Seminars
 • Introduction to Laplace/Fourier transform, Mechanical models of linear viscoelasticity represented in differential and integral forms, Derivation of Boltzmann superposition principle (class room lectures 3.5 hours)
 • Derivations of convolution relation, Kramer-Kronig relation, interrelations among various response functions, continuous relaxation time spectra (class room lectures 3.5 hours)
 • Linear viscoelasticity of time dependent materials (including soft glassy), time – temperature and time – stress superposition of soft glassy materials. (Power point presentation: 3 hours)
 • Phase behavior of Aqueous suspension of Laponite (Power point presentation: 2 hours)
 • Thixotropy model (power point presentation: (Power point presentation: 1 hours)
 • Yelding and flow in Electrorheology (Power point presentation: 1 hour)

The lectures will be given in Seminar room 1 in central FORTH building, according to the following program

 • Tuesday 12/5, 10:00-13:00: Linear Viscoelasticity 1
 • Wednesday 13/5, 14:00-17:00: Linear Viscoelasticity 2
 • Thursday 14/5, 14:00-17:00: Linear Viscoelasticity 3 (of aging (time dependent) glasses and gels, including time-stress and time-temperature superposition)
 • Friday 15/5, 14:00-17:00: Understanding Phase behavior of aqueous Laponite suspension through linear viscoelasticity and electrochemistry

22 Απριλίου 2015

Graduate course on "Soft matter on surfaces: Phenomena and applications"

Instructor
Assoc. Prof. V. Koutsos
Description

Soft matter systems are usually complex fluids consisting of two or more components (e.g. polymer and colloid suspensions, block copolymers, polymer blends) and exhibit unusual physical properties due to the geometric constraints imposed by the coexistence of the different phases. When confined on surfaces, there is an additional geometric constraint which induces further changes in their behaviour. Polymers and colloids can self-assemble into a variety of structures and patterns on surfaces offering alternative ways of facile and inexpensive fabrication routes.

In the first part of the course, we will present the basic principles of the behaviour of complex fluids on surfaces. We will consider various soft matter systems such as polymer and colloidal suspensions, block copolymers and polymer blends. We will concentrate on the formation of thin films and structures which are the direct consequence of confinement and/or interfacial interactions with the solid substrate.

In the second part of the course, we will concentrate on applications of such phenomena. Soft matter systems on surfaces can be used for the manufacturing of functional and smart surfaces for many applications ranging from micro/nanoelectronics and chemical sensor technology to biomedical implants and microfluidic devices.

Syllabus (15 hours including tutorials)
 • Lectures 1: Introduction and basic concepts
 • Lectures 2-4: Homopolymer adsorption and monolayer formation
 • Lectures 5-6: Block copolymers on surfaces
 • Lectures 7-8: Polymer blends on surfaces
 • Lectures 9-10: Colloidal suspensions on surfaces
 • Lectures 11-12: Polymer/nanoparticle hybrid structures on surfaces
 • Lecture 13: Nanopatterning and nanofabrication
 • Lecture 14: Applications for electronics and sensors
 • Lecture 15: Biomedical applications

The lectures will be given in the conference room of the Department (Room E-102, Math. Bldg.), according to the following program

 • Monday 11/5, 16:00-19:00
 • Tuesday 12/5, 16:00-19:00
 • Wednesday 13/5, 10:00-13:00
 • Thursday 14/5, 10:00-13:00
 • Friday 15/5, 10:00-13:00

01 Απριλίου 2015

Γενικές Μεταπτυχιακές Εξετάσεις

Οι Γενικές Μεταπτυχιακές Εξετάσεις (Prelims) του Τμήματος θα πραγματοποιηθούν στις 24 Απριλίου 2015 στην αίθουσα Ε102 (Πτέρυγα ΤΕΤΥ, Κτήριο Μαθηματικού), από τις 09:00 ως τις 13:00. Οι υποψήφιοι είναι:

 • Deidda Graziano
 • Κοκοτίδου Χρυσούλα
 • Costanzo Salvatore
 • Giuliani Antonio
 • Ορφανουδάκης Επαμεινώνδας
 • Βελεγράκη Γεωργία

General Preliminary Postgraduate Examination

The General Preliminary Postgraduate Examination (Prelims) of the Department of Materials Science will be held on April 24th, 2015 in room E102 (TETY section Mathematics building, same floor as our secretary) between 09:00 to 13:00. Candidates are:

 • Deidda Graziano
 • Κοκοτίδου Χρυσούλα
 • Costanzo Salvatore
 • Giuliani Antonio
 • Ορφανουδάκης Επαμεινώνδας
 • Βελεγράκη Γεωργία

30 Μαρτίου 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος διατίθενται περιορισμένες αμοιβόμενες θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων.

Οι τομείς ειδίκευσης που προσφέρονται είναι:

 • Οπτοηλεκτρονικής - Μαγνητικών υλικών - Νανοτεχνολογίας,
 • Πολυμερών - Κολλοειδών,
 • Θεωρητικής-Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών,
 • Συνθετικής Χημείας Υλικών,
 • Βιοϋλικών - Βιομορίων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 30η Απριλίου 2015.

Περισσότερες Πληροφορίες

24 Μαρτίου 2015

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Ελευθερίας Μπαμπαλιάρη:

Microfluidics in biomaterials for bone tissue engineering applications
Μικροροές σε βιοϋλικά για ιστοτεχνολογικές εφαρμογές ανάπλασης οστού

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια κ. Μ. Χατζηνικολαΐδου

Τετάρτη 1 Απριλίου 2015, ώρα 13:30

Αίθουσα Α115 του κτηρίου Επιστήμης Υπολογιστών.

Περίληψη

18 Φεβρουαρίου 2015

Μεταπτυχιακό μάθημα "Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης"

Tο μεταπτυχιακό μάθημα Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης (ΤΕΜ) θα ξεκινήσει στις 27/2, Παρασκευή 12-15:00, στην αίθουσα Β1 (Χημικό).


18 Φεβρουαρίου 2015

Δηλώσεις μαθημάτων Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Οι δηλώσεις μαθημάτων των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών για το εαρινό εξάμηνο έχουν οριστεί στις 16 Φεβρουαρίου – 27 Φεβρουαρίου 2015. Οι φοιτητές είναι απαραίτητο να έχουν συμβουλευτεί τους επιβλέποντες καθηγητές τους και να έχουν την σύμφωνη γνώμη τους (υπογεγραμμένο έντυπο με τα μαθήματα) για τις επιλογές μαθημάτων πέρα των υποχρεωτικών.


17 Φεβρουαρίου 2015

Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής του κ. Παναγιώτη Τσώτση

Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 10:00 στην αίθουσα Φ2 στο κτίριο του Τμήματος Φυσικής θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών κ. Παναγιώτη Τσώτση με θέμα:

Ανάπτυξη και Μελέτη Καινοτόμων Πολαριτονικών Διατάξεων
Fabrication and Study of Novel Polaritonic Devices
Περίληψη

Ανακοινώσεις όλων των ετών