Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακού Προγράμματος - 2016

05 Δεκεμβρίου 2016

Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής του κ. Diego Di Battista

Την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10:00, στην αίθουσα 1 στο Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών κ. Diego Di Battista με θέμα:

Ad Hoc Control of Scattering for Adaptive Opaque Lenses
Περίληψη

05 Δεκεμβρίου 2016

Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής του κ. Αναστάσιου Κουλουκλίδη

Την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 17:00 στην αίθουσα Τηλεεκπαίδευσης Α130 στο κτίριο του Τμήματος Μαθηματικών θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών κ. Αναστάσιου Κουλουκλίδη με θέμα:

Intense Broadband THz Fields from Laser-Plasma Interactions
Περίληψη

23 Νοεμβρίου 2016

Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής του κ. Esmaeel Moghimi

Την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 στην αίθουσα Α2 στο κτίριο του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών κ. Esmaeel Moghimi με θέμα:

Αργή Δυναμική και Γήρανση Κολλοειδών Υάλων και Πηκτωμάτων
Microscopic Dynamics and Rheology of Colloidal Gels
Περίληψη

22 Νοεμβρίου 2016

Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής του κ. Alan Ranjit Jacob

Την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Α210 στο κτίριο του Τμήματος Μαθηματικών θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών κ. Alan Ranjit Jacob με θέμα:

Συσχέτιση Μικροσκοπικής Δυναμικής και Μηχανικών Ιδιοτήτων Κολλοειδών Υάλων
Yielding and Particle Rearrangements in Hard Sphere Glasses
Περίληψη

2 Νοεμβρίου 2016

Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
του μεταπτυχιακού φοιτητή Αντώνιου Ραπτάκη

Single-electron quantum states in gold nanostructures

Επιβλέπων Καθηγητής κ. Ι. Ρεμεδιάκης

Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016, ώρα 10:00

Αίθουσα Β2, κτίριο Χημείας

Περίληψη

18 Οκτωβρίου 2016

Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
του μεταπτυχιακού φοιτητή Αντώνιου Παπαδόπουλου

Ultrafast Laser Processing On Transparent Materials

Επιβλέπων Καθηγητής κ. Γ. Κιοσέογλου

Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016, ώρα 14:00

Αίθουσα Α210, κτίριο Μαθηματικού

Περίληψη

26 Σεπτεμβρίου 2016

Εγγραφές Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έγιναν αποδεκτοί τον Απρίλιο και το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, για να εγγραφούν στο χειμερινό εξάμηνο 2016 – 2017, οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις για λήψη πτυχίου μέχρι την περίοδο των εγγραφών: 3-17 Οκτωβρίου 2016. Οι φοιτητές είναι απαραίτητο να έχουν συμβουλευτεί τον διευθυντή του μεταπτυχιακού κ. Γ. Κοπιδάκη και να έχουν την σύμφωνη γνώμη του (υπογεγραμμένο έντυπο με τα μαθήματα) για τις επιλογές μαθημάτων πέρα των υποχρεωτικών.

Όσοι φοιτητές έγιναν δεκτοί με την προϋπόθεση την ολοκλήρωση των προπτυχιακών τους σπουδών, να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών. Οι άρρενες φοιτητές που επιθυμούν βεβαίωση στρατολογίας επίσης θα πρέπει να έχουν μαζί τους πιστοποιητικό γέννησης.

Οι εγγραφές των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων έχουν οριστεί για τις 03-17 Οκτωβρίου 2016 στη γραμματεία του Τμήματος.

Δήλωση μαθημάτων

23 Σεπτεμβρίου 2016

Έναρξη μεταπτυχιακού μαθήματος "Οπτική I"

Το μτχ/κο μάθημα «Οπτική Ι» θα διεξάγεται στην αίθουσα Β2 του Χημικού από 28/9 τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Τρίτη  16:00-18:00

Τετάρτη  16:00-18:00


13 Σεπτεμβρίου 2016

Συνεντεύξεις υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών

H συνέντευξη των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος και υποψηφίων διδακτόρων θα πραγματοποιηθεί στις 16 Σεπτεμβρίου 2016 στην αίθουσα Ε102 (Πτέρυγα ΤΕΤΥ, Κτίριο Μαθηματικού) μεταξύ 10:00-13:00.


30 Αυγούστου 2016

Μεταπτυχιακές Υποτροφίες του Κληροδοτήματος "Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη"

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 δεκαέξι (16) υποτροφίες, με επιλογή, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη». Θα χορηγηθούν οκτώ (8) υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (φοιτητές Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών) της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και οκτώ (8) σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (φοιτητές Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών) της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Αναφορικά με τις υποτροφίες της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, σύμφωνα με την 4η/19-05-2016 απόφαση της Κοσμητείας, θα χορηγηθούν από δύο (2) υποτροφίες στο Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, και από μία (1) υποτροφία στα Τμήματα Βιολογίας, Επιστήμης Υπολογιστών, Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών-κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Φυσικής, Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών-κατεύθυνση Μαθηματικών, και Χημείας.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών 14η Οκτωβρίου 2016.

Προκήρυξη
Υπεύθυνη δήλωση υποτρόφων Μανασσάκη
Αίτηση μεταπτυχιακών φοιτητών
Απόφαση Γενικής Συνέλευσης

20 Ιουλίου 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος διατίθενται περιορισμένες θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων.

Οι τομείς ειδίκευσης που προσφέρονται είναι:

  • Οπτοηλεκτρονικής - Μαγνητικών υλικών - Νανοτεχνολογίας,
  • Πολυμερών - Κολλοειδών,
  • Θεωρητικής-Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών,
  • Συνθετικής Χημείας Υλικών,
  • Βιοϋλικών - Βιομορίων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 12η Σεπτεμβρίου 2016.

Περισσότερες Πληροφορίες

19 Ιουλίου 2016

Επικουρικό έργο μεταπτυχιακών φοιτητών - Graduate laboratory assistants

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος που επιθυμούν να απασχοληθούν στα εργαστήρια του Τμήματος, παρέχοντας επικουρικό έργο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017, να συμπληρώσουν αντίστοιχη αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση, και να τις καταθέσουν στη Γραμματεία μαζί με ένα πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα.

Υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 22/08/2016 έως Παρασκευή 02/09/2015.

All graduate students (Master and PhD) who wish to work as laboratory assistants during the academic year 2016 -2017 are invited to complete the application form, the official statement and to submit them to the Secretariat together with a current CV.

The dates of submission are from August 22nd, 2016 to September 2nd, 2016.

Χρήσιμες Οδηγίες για τους απασχολούμενους με ωριαία αντιμισθία Μεταπτυχιακούς φοιτητές/Υποψήφιους Διδάκτορες

5 Ιουλίου 2016

Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Μαρίας Σεβαστάκη

Acrylic polymers at liquid interfaces

Επιβλέπων Καθηγητής κ. Δ. Βλασσόπουλος

Δευτέρα 11 Ιουλίου, ώρα 12:00

Αίθουσα Α210, κτίριο Μαθηματικού

Περίληψη

1 Ιουλίου 2016

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΤΧ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ κ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΟΥΛΟΥ

Τίτλος: «Μελέτη αυτοοργάνωσης πεπτιδίων τα οποία περιέχουν αρωματικά αμινοξέα» («Study of self-assembling peptides that contain aromatic amino acids»)

Ομιλήτρια: Ορνιθοπούλου Ειρήνη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Πανεπιστημίου Κρήτης

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Άννα Μητράκη

Χρόνος, τόπος: Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016, ώρα 11:00 πμ, Αίθουσα Πολυμέσων, Κτήριο Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Abstract

Peptides are promising building blocks for tissue engineering applications. In the current thesis, an amyloidogenic peptide sequence -inspired by the Adenovirus fiber shaft- is rationally designed to carry photo-structuring and cell-adhesive components. For photo-structuring, aromatic amino acids that have been grafted on to the N- or C- terminus are: Tyrosine, Tryptophan, Phenylalanine and Histidine. For cell adhesion the RGD tripeptide has been positioned on the N-terminus. The RGD is known to mimic Fibronectin’s activity in the Extracellular Matrix as a cell adhesion agent. Electron Microscopy, Atomic Force Microscopy, X-ray Fiber Diffraction and Congo red staining were used to establish the structure of the produced gels, which definitely showed the unaffected ability of these designed peptides to build amyloid fibrous networks. For Photo-structuring a KrF pulsed laser has been used, along with the Laser-Induced Fluorescence technique to examine the production of photo-oxidized moieties, and possible crosslinks. Preliminary results, using mouse 3T3 fibroblasts show a preference of the cells to adhere and proliferate on the irradiated surface; therefore, these materials can be candidates for tissue engineering applications. Finally, an RGD- and Histidine containing peptide is shown to reduce its gelation time exponentially when treated with ultrasound.


21 Ιουνίου 2016

Εξέταση του ΜΤΧ μαθήματος "Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης"

Η εξέταση του ΜΤΧ μαθήματος Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης (ΤΕΜ) έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 24/6, ώρα 12.00-14.00 στην αίθουσα Β2 (Χημικό).


21 Ιουνίου 2016

Εξέταση του ΜΤΧ μαθήματος "Βιοϋλικά-Βιομόρια"

Η εξέταση του ΜΤΧ μαθήματος Βιοϋλικά-Βιομόρια έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 01/07, στις 09.00, στην αίθουσα Β2 (Χημικό).


21 Ιουνίου 2016

Εξέταση του ΜΤΧ μαθήματος "Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης"

Η εξέταση του ΜΤΧ μαθήματος Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης (ΤΕΜ) έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 24/6, ώρα 12.00-14.00 στην αίθουσα Β2 (Χημικό).


10 Μαΐου 2016

Συνεντεύξεις υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών

H συνέντευξη των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαΐου 2016 στην αίθουσα Ε102 (Πτέρυγα ΤΕΤΥ, Κτίριο Μαθηματικού) μεταξύ 10:00-13:00.


20 Απριλίου 2016

Αναβολή διάλεξης του μαθήματος "Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης (ΤΕΜ)"

Το μάθημα της Παρασκευής 22/4 δεν θα πραγματοποιηθεί.

Το επόμενο μάθημα θα γίνει την Παρασκευή 13/5.


19 Απριλίου 2016

Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
του μεταπτυχιακού φοιτητή Γεώργιου Περράκη

Photon Management in Thin Film Solar Cells

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια κ. Μ. Καφεσάκη

Πέμπτη 21 Απριλίου, ώρα 12:00

Αίθουσα Β2, κτίριο Χημείας

Περίληψη

31 Μαρτίου 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος διατίθενται περιορισμένες θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων.

Οι τομείς ειδίκευσης που προσφέρονται είναι:

  • Οπτοηλεκτρονικής - Μαγνητικών υλικών - Νανοτεχνολογίας,
  • Πολυμερών - Κολλοειδών,
  • Θεωρητικής-Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών,
  • Συνθετικής Χημείας Υλικών,
  • Βιοϋλικών - Βιομορίων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 6η Μαΐου 2016.

Περισσότερες Πληροφορίες

23 Φεβρουαρίου 2016

Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
του μεταπτυχιακού φοιτητή Ευάγγελου Γεωργιλή

Φυσικές ινώδεις πρωτεΐνες ως ικριώματα νανοτεχνολογίας

Επιβλέπων Καθηγητής κ. Μ. Κοκκινίδης

Συνεπιβλέπουσα Καθηγήτρια κ. Α. Μητράκη

Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου, ώρα 11:00

Αίθουσα Πολυμέσων (Video Room), Κτίριο Βιολογίας


22 Φεβρουαρίου 2016

Πρόγραμμα διαλέξεων στο μάθημα "Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης (ΤΕΜ)"

Tο ΜΤΧ μάθημα Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης (ΤΕΜ) θα γίνεται Παρασκευή, 10.00-13.00, στην αίθουσα Β1 Χημικού.

To πρώτο μάθημα θα γίνει στις 26/2.

Αλλαγή αίθουσας και ώρας: το μάθημα θα γίνεται κάθε Παρασκευή, 12:00-15:00, στην αίθουσα Β2 Χημικού.

15 Φεβρουαρίου 2016

Δηλώσεις μαθημάτων Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Οι δηλώσεις μαθημάτων των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών για το εαρινό εξάμηνο έχουν οριστεί στις 22 Φεβρουαρίου – 04 Μαρτίου 2016. Οι φοιτητές είναι απαραίτητο να έχουν συμβουλευτεί τους επιβλέποντες καθηγητές τους και να έχουν την σύμφωνη γνώμη τους (υπογεγραμμένο έντυπο με τα μαθήματα).

Δείτε τη Δήλωση Μαθημάτων

08 Φεβρουαρίου 2016

Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
του μεταπτυχιακού φοιτητή Φώτιου Φραγγελάκη

Control of ultrafast Laser – surface interactions through polarization and temporal pulse shaping

Επιβλέπων Καθηγητής κ. Δ. Παπάζογλου

Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου, ώρα 10:00

Αίθουσα Φ2, κτίριο Φυσικού

Περίληψη

14 Ιανουαρίου 2016

Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής του κ. Ιωάννη Μαράκη

Την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 216 και ώρα 10:00 στην αίθουσα Ε130 στο κτίριο του Τμήματος Μαθηματικών θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών κ. Ιωάννη Μαράκη με θέμα:

Metastability Transitions in Colloidal Supramolecular Systems of Varying Softness and Shape
Περίληψη

14 Ιανουαρίου 2016

Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής της κ. Dessi Claudia

Την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 216 και ώρα 10:00 στην αίθουσα Ε130 στο κτίριο του Τμήματος Μαθηματικών θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών κ. Dessi Claudia με θέμα:

Linear and Non-linear Rheology of Heterogeneous Polymeric Systems: From Entangled Polymeric Networks and Elastomers to Nanocomposites
Περίληψη

Ανακοινώσεις όλων των ετών