Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακού Προγράμματος - 2017

14 Δεκεμβρίου 2017

Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
του μεταπτυχιακού φοιτητή Μάριου Σαββάκη

Synthesis, Characterization and Study of Photocatalytic Activity of Organized Mesoporous TiO2 Frameworks for Selective Oxidation of Benzyl Alcohols
Σύνθεση, Χαρακτηρισμός και Μελέτη της Φωτοκαταλυτικής Δραστικότητας Οργανωμένων Μεσοπορώδων Πλεγμάτων TiO2 για Εκλεκτική Οξείδωση Βενζυλικών Αλκοολών

Επιβλέπων καθηγητής κ. Γ. Αρματάς

Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 11:00

Αίθουσα Β2, κτήριο Τμήματος Χημείας

Περίληψη

28 Νοεμβρίου 2017

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Ameur Louhichi

Τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11:00, στην αίθουσα τηλεεκπαίδευσης Ε130 στο κτήριο Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών κ. Ameur Louhichi με θέμα:

Supramolecular Assemblies and Networks: Interactions, Viscoelasticity and Flow
ΥΠΕΡΜΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ: ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ, ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΡΟΗ
Περίληψη

21 Νοεμβρίου 2017

Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
του μεταπτυχιακού φοιτητή Αθανάσιου Αθανασίου

Probing Viscoelastic Properties of Complex Fluids by Piezo-rheometry, in the Intermediate Frequency Range

Επιβλέπων καθηγητής κ. Γ. Πετεκίδης

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017, ώρα 14:00

Αίθουσα Α2 (Α115), κτήριο Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

Περίληψη

24 Οκτωβρίου 2017

Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
του μεταπτυχιακού φοιτητή Κανάκη Σταυρουλάκη

Theoretical investigation of tungsten disulfide - graphene heterostructures
Θεωρητική μελέτη ετεροδομών διθειούχου βολφραμίου - γραφενίου

Επιβλέπων καθηγητής κ. Γ. Κοπιδάκης

Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017, ώρα 10:30

Αίθουσα Β2, κτήριο Χημείας

Περίληψη

12 Οκτωβρίου 2017

Μεταπτυχιακό μάθημα "ΑΣΦΔ16 Στερεοχημεία-Μηχανισμοί Οργανικών Αντιδράσεων"

Το Τμήμα Χημείας προσφέρει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΤΕΤΥ το μάθημα "ΑΣΦΔ16 Στερεοχημεία-Μηχανισμοί Οργανικών Αντιδράσεων". Διδάσκεται από τον Ομότιμο Καθηγητή κ. Μ. Ορφανόπουλο. Αντιστοιχεί σε 10 ECTS. Θα διδάσκεται από τις 17/10/2017 στην αιθ. Β1 του Χημικού κάθε Τρίτη, στις 13:00-16:00.


18 Σεπτεμβρίου 2017

Εγγραφές Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έγιναν αποδεκτοί τον Απρίλιο και το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, για να εγγραφούν στο χειμερινό εξάμηνο 2017 – 2018, οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις για λήψη πτυχίου μέχρι την περίοδο των εγγραφών: 02-20 Οκτωβρίου 2017. Όσοι φοιτητές έγιναν δεκτοί με την προϋπόθεση την ολοκλήρωση των προπτυχιακών τους σπουδών, να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

Δηλώσεις μαθημάτων Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Οι δηλώσεις μαθημάτων των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών για το χειμερινό εξάμηνο 2017-2018 έχουν οριστεί στις 02 – 20 Οκτωβρίου 2017. Οι φοιτητές είναι απαραίτητο να έχουν συμβουλευτεί τους επιβλέποντες καθηγητές τους (ή τον διευθυντή ΜΤΧ σπουδών κ. Γ. Κοπιδάκη) και να έχουν την σύμφωνη γνώμη τους (υπογεγραμμένο έντυπο με τα μαθήματα).


8 Αυγούστου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Οργανικά Ηλεκτρονικά και Εφαρμογές

Τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, το Tμήμα Χημείας και το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης προσκαλούν σε εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αιτήσεων για τον πρώτο κύκλο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Οργανικά Ηλεκτρονικά και Εφαρμογές / Organic Electronics & Applications» (ΦΕΚ 2560/19-08-2016). Το Δ.Π.Μ.Σ. αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της δράσης Erasmus LLP OREA "Organic Electronics & Applications", και συνδιοργανώνεται από κοινού από τα παραπάνω τμήματα και λειτουργεί στην αγγλική γλώσσα.

Η υποβολή αιτήσεων για το Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται ηλεκτρονικά. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη Φόρμα Υποψηφίου για το Δ.Π.Μ.Σ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://teicrete.gr/mscorea/.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 8η Σεπτεμβρίου 2017.

Περισσότερες Πληροφορίες
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Φυλλάδιο

25 Ιουλίου 2017

Επικουρικό έργο μεταπτυχιακών φοιτητών

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος που επιθυμούν να απασχοληθούν στα εργαστήρια του Τμήματος με αμοιβή, παρέχοντας επικουρικό έργο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018, να συμπληρώσουν αντίστοιχη αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση, και να τις καταθέσουν στη Γραμματεία μαζί με ένα πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα.

Υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 21/08/2017 έως Παρασκευή 01/09/2017.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Graduate laboratory assistants

All graduate students (Master and PhD) who wish to work as laboratory assistants during the academic year 2017 -2018 are invited to complete the application form, the official statement and to submit them to the Secretariat together with a current CV.

The dates of submission are from August 21st, 2017 to September 1st, 2017.


25 Ιουλίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος διατίθενται περιορισμένες θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων.

Οι τομείς ειδίκευσης που προσφέρονται είναι:

 • Οπτοηλεκτρονικής - Μαγνητικών υλικών - Νανοτεχνολογίας,
 • Πολυμερών - Κολλοειδών,
 • Θεωρητικής-Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών,
 • Συνθετικής Χημείας Υλικών,
 • Βιοϋλικών - Βιομορίων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 4η Σεπτεμβρίου 2017.

Περισσότερες Πληροφορίες

23 Ιουνίου 2017

Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
του μεταπτυχιακού φοιτητή Κωνσταντίνου Μαυράκη

Novel optical breadboard beam steering techniques for space applications

Επιβλέπων καθηγητής κ. Δ. Παπάζογλου

Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017, ώρα 12:00

Αίθουσα Α210, κτίριο Μαθηματικών

Περίληψη

23 Ιουνίου 2017

Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
του μεταπτυχιακού φοιτητή Παύλου Τζουρμπάκη

Ternary organic solar cells incorporating organic and two-dimensional materials

Επιβλέπων καθηγητής κ. Γ. Κιοσέογλου

Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017, ώρα 10:00

Αίθουσα Α2, κτίριο Επιστήμης Υπολογιστών

Περίληψη

31 Μαΐου 2017

Προκήρυξη θέσεων στο διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Οπτική και Όραση"

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017.

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο
Ανακοίνωση παράτασης


17 Μαΐου 2017

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Daniele Ancora

Τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2017 και ώρα 15:30, στην αίθουσα Στέλιου Ορφανουδάκη στο ΙΤΕ, Ηράκλειο θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών κ. Daniele Ancora με θέμα:

Development of Novel Light Propagation Algorithms in Turbid Media with Varying Optical Heterogeneity
Περίληψη

10 Μαΐου 2017

Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
του μεταπτυχιακού φοιτητή Κωνσταντίνου-Όθωνος Χατζημπαλόγλου

Μετα-επιφάνειες για τον έλεγχο ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων
Meta-surface for control of electromagnetic waves

Επιβλέπουσα καθηγήτρια κ. Μ. Καφεσάκη

Πέμπτη 11 Μαΐου 2017, ώρα 12:00

Αίθουσα Β2, κτίριο Χημείας

Περίληψη

20 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος διατίθενται περιορισμένες θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων.

Οι τομείς ειδίκευσης που προσφέρονται είναι:

 • Οπτοηλεκτρονικής - Μαγνητικών υλικών - Νανοτεχνολογίας,
 • Πολυμερών - Κολλοειδών,
 • Θεωρητικής-Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών,
 • Συνθετικής Χημείας Υλικών,
 • Βιοϋλικών - Βιομορίων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 5η Μαΐου 2017.

Περισσότερες Πληροφορίες

16 Μαρτίου 2017

Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
του μεταπτυχιακού φοιτητή Αλέξανδρου Μιμίδη

Ultrashort-pulse laser fabrication of biomimetic metallic surfaces
Κατασκευή βιομιμητικών επιφανειών με υπερβραχείς παλμούς laser

Επιβλέπων Καθηγητής κ. Γ. Κιοσέογλου

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017, ώρα 14:00

Αίθουσα Β2, κτίριο Χημείας

Περίληψη

16 Φεβρουαρίου 2017

Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής του κ. Salvatore Costanzo

Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 10:00, στην αίθουσα τηλεεκπαίδευσης Ε130 στο κτίριο του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών κ. Salvatore Costanzo με θέμα:

Development of Protocols for Investigating Linear, Branched and Supramolecular Polymers Undergoing Shear
Περίληψη

16 Φεβρουαρίου 2017

Προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα από το Τμ. Χημείας

Τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, του Τμήματος Χημείας είναι εδώ.


15 Φεβρουαρίου 2017

Δηλώσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων

Οι δηλώσεις μαθημάτων των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών για το εαρινό εξάμηνο έχουν οριστεί στις 20 Φεβρουαρίου – 03 Μαρτίου 2017. Οι φοιτητές είναι απαραίτητο να έχουν συμβουλευτεί τους επιβλέποντες καθηγητές τους και να έχουν την σύμφωνη γνώμη τους (υπογεγραμμένο έντυπο με τα μαθήματα).


14 Φεβρουαρίου 2017

Ωρολόγιο πρόγραμμα του ΜΤΧ μαθήματος Οπτικής ΙΙ

Τα μαθήματα στην Οπτική ΙΙ ξεκινούν στις 13/2 με το παρακάτω πρόγραμμα:

 1. Δευτέρα 09:00-13:00, αίθουσα Α2 CSD


17 Ιανουαρίου 2017

Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής του κ. Νικόλαου Καρυωτάκη

Καλείσθε να παρακολουθήσετε την ανάπτυξη του θέματος

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΥΓΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΦΘΑΛΜΟ

την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 18.00μ.μ., στην αίθουσα 7Α.02 της πτέρυγας μεταπτυχιακών σπουδών - Ιατρική, στα πλαίσια του διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών "Οπτική και Όραση".

Πρόσκληση

Ανακοινώσεις όλων των ετών