Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακού Προγράμματος - 2019

14 Μαΐου 2019

Συνεντεύξεις υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών

H συνέντευξη των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου 2019 στην αίθουσα Ε102 (Πτέρυγα ΤΕΤΥ, Κτήριο Μαθηματικού) μεταξύ 10:00-13:00. Υποψήφιοι που δεν μπορούν να παρευρεθούν, παρακαλούμε να επικοινωνήσουν με τον κ. Σταματιάδη (e-mail: stamatis AT materials.uoc.gr) για προγραμματισμό τηλεδιάσκεψης.


08 Μαΐου 2019

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του κ.Daniele Parisi

Tailoring the Rheology of Suspensions and Composites by Altering Shape and Architecture
Ρύθμιση της Ρεολογίας Αιωρημάτων και Μειγμάτων μέσω Αλλαγής Σχήματος και Αρχιτεκτονικής

Δευτέρα 13 Μαΐου 2019, 14:30

Αίθουσα σεμιναρίων Α2, Κτήριο Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

Πρόσκληση - Περίληψη

22 Απριλίου 2019

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων υποψηφίων διδακτόρων

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων υποψηφίων διδακτόρων που θα υπάγονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος εντάσσονται στα παρακάτω πεδία:

 • Οπτοηλεκτρονικής - Μαγνητικών υλικών - Νανοτεχνολογίας,
 • Πολυμερών - Κολλοειδών,
 • Θεωρητικής-Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών,
 • Συνθετικής Χημείας Υλικών,
 • Βιοϋλικών - Βιομορίων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 24η Μαΐου 2019.

Περισσότερες Πληροφορίες

28 Μαρτίου 2019

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Οι τομείς ειδίκευσης που προσφέρονται είναι:

 • Οπτοηλεκτρονικής - Μαγνητικών υλικών - Νανοτεχνολογίας,
 • Πολυμερών - Κολλοειδών,
 • Θεωρητικής-Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών,
 • Συνθετικής Χημείας Υλικών,
 • Βιοϋλικών - Βιομορίων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 10η Μαΐου 2019.

Περισσότερες Πληροφορίες

26 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Ιωάννη Πάσχου

Development of Prototype Polaritonic Devices Exploiting the Macroscopic Bosonic Properties of Polaritons in Semiconductor Microcavities

Τετάρτη 3 Απριλίου 2019, 10:00 π.μ.

Αίθουσα σεμιναρίων 3ου ορόφου, Κτήριο Τμήματος Φυσικής

Πρόσκληση - Περίληψη

13 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Αλέξανδρου Τζίμη

Study of Parabolic Quantum Well Microcavities and Time Domain Terahertz Spectroscopy in the Bosonic Cascade Regime
(Μελέτη Μικροκοιλοτήτων με Παραβολικά Kβαντικά Πηγάδια και Terahertz Φασματοσκοπία για Μποζονικές Αλυσιδωτές Μεταβάσεις)

Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 10:00 π.μ.

Αίθουσα σεμιναρίων 3ου ορόφου, Κτήριο Τμήματος Φυσικής

Πρόσκληση - Περίληψη

12 Μαρτίου 2019

Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Νικολάου-Ραφαήλ Βριθιά

First-principle simulations for photocatalytic nanomaterials
(Προσομοιώσεις πρώτων αρχών για φωτοκαταλυτικά νανοϋλικά)

Επιβλέπων καθηγητής κ. Ιωάννης Ρεμεδιάκης

Τρίτη, 19/3/2019, 2:00 μ.μ.

Αίθουσα τηλεεκπαίδευσης Ε130, Κτήριο Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Περίληψη

12 Μαρτίου 2019

Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Μιχαήλ Μινωτάκη

First-principle simulations for transition-metal dichalcogenide alloys
(Προσομοιώσεις πρώτων αρχών για κράματα διχαλκογενιδίων μεταβατικών μετάλλων)

Επιβλέπων καθηγητής κ. Ιωάννης Ρεμεδιάκης

Παρασκευή, 15/3/2019, 12:00 μ.μ.

Αίθουσα τηλεεκπαίδευσης Ε130, Κτήριο Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Περίληψη

13 Φεβρουαρίου 2019

Δηλώσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2018-19

Οι δηλώσεις μαθημάτων των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών για το εαρινό εξάμηνο έχουν οριστεί στις 25 Φεβρουαρίου – 08 Μαρτίου 2018. Οι φοιτητές είναι απαραίτητο να έχουν συμβουλευτεί τους επιβλέποντες καθηγητές τους και να έχουν την σύμφωνη γνώμη τους (υπογεγραμμένο έντυπο με τα μαθήματα).


31 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Antonio Giuliani

Την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:30 και ώρα 10:30, στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης E130 στο κτήριο Μαθηματικού, θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών κ. Antonio Giuliani με θέμα:

Light Scattering Techniques for Probing Near-Wall Dynamics and Flow of Complex Fluids
Περίληψη

9 Ιανουαρίου 2019

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων υποψηφίων διδακτόρων

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων υποψηφίων διδακτόρων που θα υπάγονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος εντάσσονται στα παρακάτω πεδία:

 • Οπτοηλεκτρονικής - Μαγνητικών υλικών - Νανοτεχνολογίας,
 • Πολυμερών - Κολλοειδών,
 • Θεωρητικής-Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών,
 • Συνθετικής Χημείας Υλικών,
 • Βιοϋλικών - Βιομορίων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 1η Φεβρουαρίου 2019.

Περισσότερες Πληροφορίες

9 Ιανουαρίου 2019

Νέο διιδρυματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές".

Τα Τμήματα

 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών,
 • Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών,
του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης,
 • Χημείας,
 • Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
του Πανεπιστημίου Κρήτης, και
 • το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ
του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας,
λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018−2019 το Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές».

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστημίου Κρήτης συμμετέχει δυναμικά με καταξιωμένους καθηγητές και κορυφαία ερευνητικά εργαστήρια.

Το πρόγραμμα προσφέρει μεταπτυχιακό τίτλο (Master of Science, MS) σε τρία εξάμηνα. Τα δυο πρώτα περιέχουν μαθήματα σχετικά με θεωρία και εφαρμογές των νέων υλικών και της νανοτεχνολογίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ το τρίτο εξάμηνο περιέχει ερευνητική διπλωματική εργασία. Η φοίτηση είναι δωρεάν.

Έναρξη μαθημάτων τον Φεβρουάριο του 2019. Αιτήσεις έως τις 25/1/2019.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ανακοινώσεις όλων των ετών

facebook icon