Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακού Προγράμματος - 2019

20 Δεκεμβρίου 2019

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων υποψήφιων διδακτόρων

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων υποψηφίων διδακτόρων που θα υπάγονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος εντάσσονται στα παρακάτω πεδία:

 • Οπτοηλεκτρονικής - Μαγνητικών υλικών - Νανοτεχνολογίας,
 • Πολυμερών - Κολλοειδών,
 • Θεωρητικής-Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών,
 • Συνθετικής Χημείας Υλικών,
 • Βιοϋλικών - Βιομορίων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 3η Ιανουαρίου 2020.

Περισσότερες Πληροφορίες

11 Δεκεμβρίου 2019

Παρουσίαση του Μεταπτυχιακού Διπλωματος Ειδίκευσης της κ. Ελευθερίας Δαριβιανάκη

Hybrid nanowire/perovskite solar cells
Υβριδικές δομές νανονημάτων/περοβσκιτών για φωτοβολταϊκές εφαρμογές

Πέμπτη 19/12/2019, ώρα 16:00

Αίθουσα Τηλεεκπαίδευσης Ε130, Κτήριο Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Πρόσκληση - Περίληψη

10 Δεκεμβρίου 2019

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Ελευθερίου Κουφάκη

Smart Polymer Coatings for Antimicrobial Surfaces

Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00

Αίθουσα Τηλε-εκπαίδευσης, στο κτήριο του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Πρόσκληση - Περίληψη

27 Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της κ. Χρυσούλας Κοκοτίδου

Design of Protein and Peptide Materials for use in Nanotechnological Applications
Σχεδιασμός Πρωτεϊνικών και Πεπτιδικών Υλικών για Χρήση σε Νανοτεχνολογικές Εφαρμογές

Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 16:00

αίθουσα Κ206 στο κτήριο Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

Πρόσκληση - Περίληψη

25 Νοεμβρίου 2019

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων υποψήφιων διδακτόρων

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων υποψηφίων διδακτόρων που θα υπάγονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος εντάσσονται στα παρακάτω πεδία:

 • Οπτοηλεκτρονικής - Μαγνητικών υλικών - Νανοτεχνολογίας,
 • Πολυμερών - Κολλοειδών,
 • Θεωρητικής-Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών,
 • Συνθετικής Χημείας Υλικών,
 • Βιοϋλικών - Βιομορίων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 6η Δεκεμβρίου 2019.

Περισσότερες Πληροφορίες

11 Οκτωβρίου 2019

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων υποψήφιων διδακτόρων

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων υποψηφίων διδακτόρων που θα υπάγονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος εντάσσονται στα παρακάτω πεδία:

 • Οπτοηλεκτρονικής - Μαγνητικών υλικών - Νανοτεχνολογίας,
 • Πολυμερών - Κολλοειδών,
 • Θεωρητικής-Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών,
 • Συνθετικής Χημείας Υλικών,
 • Βιοϋλικών - Βιομορίων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 25η Οκτωβρίου 2019.

Περισσότερες Πληροφορίες

4 Οκτωβρίου 2019

Παρουσίαση του Μεταπτυχιακού Διπλωματος Ειδίκευσης της κ. Λέιλας Ζουρίδη

Study of anode and cathode materials suspensions towards printed solid oxide fuel cells

Τρίτη 08/10/2019, ώρα 15:30

Αίθουσα Τηλεεκπαίδευσης Ε130, Κτήριο Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Πρόσκληση - Περίληψη

2 Οκτωβρίου 2019

Παρουσίαση του Μεταπτυχιακού Διπλωματος Ειδίκευσης της κ. Σταματίνας Βλάχου

High resolution optical topography

Παρασκευή 04/10/2019, ώρα 12:00

Αίθουσα B2, κτήριο Τμήματος Χημείας

Πρόσκληση - Περίληψη

2 Οκτωβρίου 2019

Παρουσίαση του Μεταπτυχιακού Διπλωματος Ειδίκευσης του κ. Ιωάννη Δασκαλάκη

Development of Mesoporous Zn1-xCuxS Frameworks for Photocatalytic Water Splitting Toward Hydrogen Production

Πέμπτη 10/10/2019, ώρα 11:00

Αίθουσα Φ2, κτήριο Τμήματος Φυσικής

Πρόσκληση - Περίληψη

2 Οκτωβρίου 2019

Παρουσίαση του Μεταπτυχιακού Διπλωματος Ειδίκευσης της κ. Εσμεράλντα Γκότσι

Οργανωμένες Μεσοπορώδεις Ετεροδομές Zr1-xCexO2: Σύνθεση, Χαρακτηρισμός και Εφαρμογή στην Φωτοκαταλυτική Οξείδωση Άρυλο Αλκοολών

Τετάρτη 09/10/2019, ώρα 12:30

Αίθουσα B2, κτήριο Τμήματος Χημείας

Πρόσκληση - Περίληψη

17 Σεπτεμβρίου 2019

Εγγραφές και δηλώσεις μαθημάτων μεταπτυχιακών φοιτητών

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έγιναν αποδεκτοί τον Ιούνιο και το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, για να εγγραφούν στο χειμερινό εξάμηνο 2019 – 2020, οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις για λήψη πτυχίου μέχρι την περίοδο των εγγραφών: 01-19 Οκτωβρίου 2019. Όσοι φοιτητές έγιναν δεκτοί με την προϋπόθεση την ολοκλήρωση των προπτυχιακών τους σπουδών, να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

Οι δηλώσεις μαθημάτων των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών για το χειμερινό εξάμηνο 2018-2019 έχουν οριστεί στις 30 Σεπτεμβρίου – 18 Οκτωβρίου 2019. Οι φοιτητές είναι απαραίτητο να έχουν συμβουλευτεί τους επιβλέποντες καθηγητές τους (ή τον διευθυντή ΜΤΧ σπουδών κ. Γ. Κοπιδάκη) και να έχουν την σύμφωνη γνώμη τους (υπογεγραμμένο έντυπο με τα μαθήματα).

Από τη Γραμματεία


17 Σεπτεμβρίου 2019

Παρουσίαση του Μεταπτυχιακού Διπλωματος Ειδίκευσης της κ. Αικατερίνης Αργυρού

Fabrication, properties and applications of all-inorganic Lead Halide Nanostructures

Τετάρτη 25/09/2019, ώρα 11:00

Αίθουσα Α210, κτήριο Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Πρόσκληση - Περίληψη

11 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Αθανασίου Μπόγρη

Light-induced patterning in polydienes solutions

Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 15:30

Αίθουσα Τηλεεκπαίδευσης στο κτήριο Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Πρόσκληση - Περίληψη

11 Σεπτεμβρίου 2019

Παρουσίαση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης της κ. Δέσποινας Μεντζάκη

Πολυμερικά μεταϋλικά για εφαρμογές ηλεκτρομαγνητισμού, εκτυπωμένα στις 3 διαστάσεις
3D printed metamaterials for electromagnetic applications

Τρίτη 17/09/2019, ώρα 11:00

Αίθουσα Β2, κτήριο Τμήματος Χημείας

Πρόσκληση - Περίληψη

5 Σεπτεμβρίου 2019

Παρουσίαση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του κ. Ιωάννη Μπάλα

High temperature spin polarization in trapped polariton condensates

Τετάρτη 9/09/2019, ώρα 15:00

Αίθουσα Φ2, κτήριο Τμήματος Φυσικής

Πρόσκληση - Περίληψη

29 Αυγούστου 2019

Παρουσίαση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του κ. Γεωργίου Βαϊλάκη

Localized States in Graphene Nanoribbons

Τετάρτη 4/09/2019, ώρα 13:00

Αίθουσα Α2, κτήριο Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

Πρόσκληση - Περίληψη

27 Αυγούστου 2019

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Leo Gury

An Investigation of Dynamic Transitions in Crowded Model Soft Colloids

Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 15:00

Αίθουσα Τηλεεκπαίδευσης στο κτήριο Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Πρόσκληση - Περίληψη

19 Αυγούστου 2019

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων υποψήφιων διδακτόρων

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων υποψηφίων διδακτόρων που θα υπάγονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος εντάσσονται στα παρακάτω πεδία:

 • Οπτοηλεκτρονικής - Μαγνητικών υλικών - Νανοτεχνολογίας,
 • Πολυμερών - Κολλοειδών,
 • Θεωρητικής-Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών,
 • Συνθετικής Χημείας Υλικών,
 • Βιοϋλικών - Βιομορίων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 6η Σεπτεμβρίου 2019.

Περισσότερες Πληροφορίες

17 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της κ. Δάφνης Δαβέλου

Τheoretical Study of Transition Metal Dichalcogenides at Low Dimensions
Θεωρητική Μελέτη Διχαλκογενιδίων Μεταβατικών Μετάλλων σε Χαμηλές Διαστάσεις

Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019, ώρα 13:30

Αίθουσα Α210 στο κτήριο Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Πρόσκληση - Περίληψη

15 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της κ. Lucille Germaine Louise Chambon

Anisotropic Particles: Synthesis and Characterization of Responsive Rod-Like Colloids

Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019, 10:00 π.μ

Αίθουσα τηλεεκπαίδευσης Ε130, Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Πρόσκληση - Περίληψη

15 Ιουλίου 2019

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Οι τομείς ειδίκευσης που προσφέρονται είναι:

 • Οπτοηλεκτρονικής - Μαγνητικών υλικών - Νανοτεχνολογίας,
 • Πολυμερών - Κολλοειδών,
 • Θεωρητικής-Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών,
 • Συνθετικής Χημείας Υλικών,
 • Βιοϋλικών - Βιομορίων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 6η Σεπτεμβρίου 2019.

Περισσότερες Πληροφορίες

11 Ιουλίου 2019

Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος

Προκήρυξη εκλογών μέσω κάλπης για την ανάδειξη εκπροσώπων των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων, τακτικών και αναπληρωματικών μελών, στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με θητεία που θα άρχεται από 1.9.2019 έως 31.9.2020.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Παρασκευή 19/07 στις 16:00, στην αίθουσα των μεταπτυχιακών φοιτητών (απέναντι από την γραμματεία του ΤΕΤΥ)

Δημήτριος Μανσούρ, υποψήφιος διδάκτορας, Πρόεδρος του Συλλόγου ΜΦ-ΥΔ του ΤΕΤΥ.


5 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Saurabh Pandey

Guided Matter-Wave Interferometry

Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019, ώρα 10:00

Αίθουσα τηλεεκπαίδευσης Ε130, Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Πρόσκληση - Περίληψη

3 Ιουλίου 2019

Επικουρικό έργο μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος που επιθυμούν να απασχοληθούν στα εργαστήρια του Τμήματος με αμοιβή, παρέχοντας επικουρικό έργο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020, να συμπληρώσουν αντίστοιχη αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση, και να τις καταθέσουν στη Γραμματεία μαζί με ένα πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα.

Υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 29/07/2019 έως Παρασκευή 30/08/2019.

Graduate laboratory assistants

All graduate students (Master and PhD) who wish to work as laboratory assistants during the academic year 2019 -2020 are invited to complete the application form, the official statement and to submit them to the Secretariat together with a current CV.

The dates of submission are from July 29th, 2019 to August 30th, 2019.


2 Ιουλίου 2019

Παρουσίαση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης της κ. Χριστίνας Λαναρά

Femtosecond laser induced biomimetic surfaces with unique wetting and optical properties
Δημιουργία βιομημιτικών επιφανειών με ξεχωριστές διαβροχικές και οπτικές ιδιότητες μέσω λέιζερ υπέρ-στενων παλμών

Τετάρτη 10/07/2019, ώρα 12:00

Αίθουσα Α2, κτήριο Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

Πρόσκληση - Περίληψη

2 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της κ. Ασημίνας Ελένης Καμπουράκη

Direct Laser Writing of 3D Photonic Structures with Tunable Optical Properties

Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019, ώρα 15:00

Αίθουσα τηλεεκπαίδευσης Ε130, Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Πρόσκληση - Περίληψη

10 Ιουνίου 2019

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της κ. Γεωργίας Κορομπίλη

A Point-of-Care, Microfluidic-Based Microscanner for the Identification and Counting of Single Cells

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019, 2:00 μ.μ

Αίθουσα τηλεεκπαίδευσης Ε130, Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Πρόσκληση - Περίληψη

27 Μαΐου 2019

Εξέταση του μαθήματος Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης (ΜΕΤΥ-446)

Η εξέταση του μαθήματος Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης (ΜΕΤΥ-446) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Ιουνίου 10.00-13.00 στην αίθουσα Β2 του Χημικού.


14 Μαΐου 2019

Συνεντεύξεις υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών

H συνέντευξη των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου 2019 στην αίθουσα Ε102 (Πτέρυγα ΤΕΤΥ, Κτήριο Μαθηματικού) μεταξύ 10:00-13:00. Υποψήφιοι που δεν μπορούν να παρευρεθούν, παρακαλούμε να επικοινωνήσουν με τον κ. Σταματιάδη (e-mail: stamatis AT materials.uoc.gr) για προγραμματισμό τηλεδιάσκεψης.


08 Μαΐου 2019

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του κ.Daniele Parisi

Tailoring the Rheology of Suspensions and Composites by Altering Shape and Architecture
Ρύθμιση της Ρεολογίας Αιωρημάτων και Μειγμάτων μέσω Αλλαγής Σχήματος και Αρχιτεκτονικής

Δευτέρα 13 Μαΐου 2019, 14:30

Αίθουσα σεμιναρίων Α2, Κτήριο Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

Πρόσκληση - Περίληψη

22 Απριλίου 2019

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων υποψηφίων διδακτόρων

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων υποψηφίων διδακτόρων που θα υπάγονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος εντάσσονται στα παρακάτω πεδία:

 • Οπτοηλεκτρονικής - Μαγνητικών υλικών - Νανοτεχνολογίας,
 • Πολυμερών - Κολλοειδών,
 • Θεωρητικής-Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών,
 • Συνθετικής Χημείας Υλικών,
 • Βιοϋλικών - Βιομορίων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 24η Μαΐου 2019.

Περισσότερες Πληροφορίες

28 Μαρτίου 2019

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Οι τομείς ειδίκευσης που προσφέρονται είναι:

 • Οπτοηλεκτρονικής - Μαγνητικών υλικών - Νανοτεχνολογίας,
 • Πολυμερών - Κολλοειδών,
 • Θεωρητικής-Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών,
 • Συνθετικής Χημείας Υλικών,
 • Βιοϋλικών - Βιομορίων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 10η Μαΐου 2019.

Περισσότερες Πληροφορίες

26 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Ιωάννη Πάσχου

Development of Prototype Polaritonic Devices Exploiting the Macroscopic Bosonic Properties of Polaritons in Semiconductor Microcavities

Τετάρτη 3 Απριλίου 2019, 10:00 π.μ.

Αίθουσα σεμιναρίων 3ου ορόφου, Κτήριο Τμήματος Φυσικής

Πρόσκληση - Περίληψη

13 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Αλέξανδρου Τζίμη

Study of Parabolic Quantum Well Microcavities and Time Domain Terahertz Spectroscopy in the Bosonic Cascade Regime
(Μελέτη Μικροκοιλοτήτων με Παραβολικά Kβαντικά Πηγάδια και Terahertz Φασματοσκοπία για Μποζονικές Αλυσιδωτές Μεταβάσεις)

Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 10:00 π.μ.

Αίθουσα σεμιναρίων 3ου ορόφου, Κτήριο Τμήματος Φυσικής

Πρόσκληση - Περίληψη

12 Μαρτίου 2019

Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Νικολάου-Ραφαήλ Βριθιά

First-principle simulations for photocatalytic nanomaterials
(Προσομοιώσεις πρώτων αρχών για φωτοκαταλυτικά νανοϋλικά)

Επιβλέπων καθηγητής κ. Ιωάννης Ρεμεδιάκης

Τρίτη, 19/3/2019, 2:00 μ.μ.

Αίθουσα τηλεεκπαίδευσης Ε130, Κτήριο Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Περίληψη

12 Μαρτίου 2019

Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Μιχαήλ Μινωτάκη

First-principle simulations for transition-metal dichalcogenide alloys
(Προσομοιώσεις πρώτων αρχών για κράματα διχαλκογενιδίων μεταβατικών μετάλλων)

Επιβλέπων καθηγητής κ. Ιωάννης Ρεμεδιάκης

Παρασκευή, 15/3/2019, 12:00 μ.μ.

Αίθουσα τηλεεκπαίδευσης Ε130, Κτήριο Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Περίληψη

13 Φεβρουαρίου 2019

Δηλώσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2018-19

Οι δηλώσεις μαθημάτων των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών για το εαρινό εξάμηνο έχουν οριστεί στις 25 Φεβρουαρίου – 08 Μαρτίου 2018. Οι φοιτητές είναι απαραίτητο να έχουν συμβουλευτεί τους επιβλέποντες καθηγητές τους και να έχουν την σύμφωνη γνώμη τους (υπογεγραμμένο έντυπο με τα μαθήματα).


31 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Antonio Giuliani

Την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:30 και ώρα 10:30, στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης E130 στο κτήριο Μαθηματικού, θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών κ. Antonio Giuliani με θέμα:

Light Scattering Techniques for Probing Near-Wall Dynamics and Flow of Complex Fluids
Περίληψη

9 Ιανουαρίου 2019

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων υποψηφίων διδακτόρων

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων υποψηφίων διδακτόρων που θα υπάγονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος εντάσσονται στα παρακάτω πεδία:

 • Οπτοηλεκτρονικής - Μαγνητικών υλικών - Νανοτεχνολογίας,
 • Πολυμερών - Κολλοειδών,
 • Θεωρητικής-Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών,
 • Συνθετικής Χημείας Υλικών,
 • Βιοϋλικών - Βιομορίων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 1η Φεβρουαρίου 2019.

Περισσότερες Πληροφορίες

9 Ιανουαρίου 2019

Νέο διιδρυματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές".

Τα Τμήματα

 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών,
 • Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών,
του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης,
 • Χημείας,
 • Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
του Πανεπιστημίου Κρήτης, και
 • το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ
του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας,
λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018−2019 το Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές».

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστημίου Κρήτης συμμετέχει δυναμικά με καταξιωμένους καθηγητές και κορυφαία ερευνητικά εργαστήρια.

Το πρόγραμμα προσφέρει μεταπτυχιακό τίτλο (Master of Science, MS) σε τρία εξάμηνα. Τα δυο πρώτα περιέχουν μαθήματα σχετικά με θεωρία και εφαρμογές των νέων υλικών και της νανοτεχνολογίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ το τρίτο εξάμηνο περιέχει ερευνητική διπλωματική εργασία. Η φοίτηση είναι δωρεάν.

Έναρξη μαθημάτων τον Φεβρουάριο του 2019. Αιτήσεις έως τις 25/1/2019.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ανακοινώσεις όλων των ετών