Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακού Προγράμματος - 2019

9 Ιανουαρίου 2019

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων υποψηφίων διδακτόρων

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων υποψηφίων διδακτόρων που θα υπάγονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος εντάσσονται στα παρακάτω πεδία:

  • Οπτοηλεκτρονικής - Μαγνητικών υλικών - Νανοτεχνολογίας,
  • Πολυμερών - Κολλοειδών,
  • Θεωρητικής-Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών,
  • Συνθετικής Χημείας Υλικών,
  • Βιοϋλικών - Βιομορίων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 1η Φεβρουαρίου 2019.

Περισσότερες Πληροφορίες

9 Ιανουαρίου 2019

Νέο διιδρυματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές".

Τα Τμήματα

  • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών,
  • Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών,
του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης,
  • Χημείας,
  • Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
του Πανεπιστημίου Κρήτης, και
  • το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ
του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας,
λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018−2019 το Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές».

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστημίου Κρήτης συμμετέχει δυναμικά με καταξιωμένους καθηγητές και κορυφαία ερευνητικά εργαστήρια.

Το πρόγραμμα προσφέρει μεταπτυχιακό τίτλο (Master of Science, MS) σε τρία εξάμηνα. Τα δυο πρώτα περιέχουν μαθήματα σχετικά με θεωρία και εφαρμογές των νέων υλικών και της νανοτεχνολογίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ το τρίτο εξάμηνο περιέχει ερευνητική διπλωματική εργασία. Η φοίτηση είναι δωρεάν.

Έναρξη μαθημάτων τον Φεβρουάριο του 2019. Αιτήσεις έως τις 25/1/2019.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ανακοινώσεις όλων των ετών

facebook icon