Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

MΕΤΥ-490
Φωτονικά Υλικά

Διδάσκων

Στέλιος Τζωρτζάκης
email
stzortz@iesl.forth.gr
τηλέφωνο
2810391396
γραφείο
Δ013, Κτήριο ΙΗΔΛ/ΙΤΕ
website
http://unis.iesl.forth.gr/team/tzortzakis.htm

Μεταπτυχιακό μάθημα επιλογής. Δίνεται μια ευρεία εικόνα του τομέα της Φωτονικής με έμφαση σε θέματα άμεσα συνδεδεμένα με σύγχρονες εφαρμογές, όπως στις τηλεπικοινωνίες και τη νάνο-φωτονική. Συνιστάται καλή γνώση Ηλεκτρομαγνητισμού ή/και Οπτικής.

Ανακοινώσεις

Διδασκόμενη Ύλη

 1. Φως και ύλη, κυματική, απορρόφηση-εκπομπή, οπτικές ιδιότητες της ύλης
 2. Σύγχρονα Λέιζερ: αρχές λειτουργίας, νέες τεχνολογίες και εφαρμογές
 3. Οπτική στενών παλμών: θεωρία και εφαρμογές
 4. Μη-γραμμική οπτική: υλικά, συστήματα και χώρο-χρονικά φαινόμενα
 5. Οπτικές ίνες - Τηλεπικοινωνίες
 6. Φωτονικοί κρύσταλλοι
 7. Μεταϋλικά
 8. Φωτονική Τέραχερτζ

Σημειώσεις

 1. Πρώτη Διάλεξη - Matter & Light
 2. Δεύτερη Διάλεξη - Lasers
 3. Τρίτη Διάλεξη - Ultrafast Optics I
 4. Τέταρτη Διάλεξη - Ultrafast Optics II
 5. Πέμπτη Διάλεξη - Nonlinear Optics I
 6. Έκτη Διάλεξη - Nonlinear Optics II
 7. Έβδομη Διάλεξη - Guided Waves
 8. Όγδοη Διάλεξη - Photonic Crystals I
 9. Ένατη Διάλεξη - Photonic Crystals II
 10. Δέκατη Διάλεξη - Metamaterials
 11. Ενδέκατη Διάλεξη - THz Photonics I
 12. Δωδέκατη Διάλεξη - THz Photonics II

Βιβλιογραφία

 1. Fundamentals of Photonics, B.E.A. Saleh and M.C. Teich, 2nd edition Wiley
 2. Photonics, A. Yariv and P. Yeh, 6th edition Oxford University Press

Τρόπος Εξέτασης

Γραπτή εξέταση (πρόοδος) 40%, Ερευνητικό project 60%.