ΜΕΤΥ-504
Βιοϋλικά - Βιομόρια

Διδάσκοντες

Κέλλυ Βελώνια
email
velonia@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810 394036 & 2810 545088
fax
2810 394273
Μαρία Χατζηνικολαΐδου
email
mchatzin@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810 394276 & 394277
Νίκος Χρόνης
email
chronis@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810 394289
γραφείο
E-114, κτήριο Μαθηματικού

Ανακοινώσεις

Διδασκόμενη Ύλη

Άννα Μητράκη
 • Λογικός σχεδιασμός πρωτεϊνικών νανοϋλικών.
 • Τροποποιήσεις πρωτεϊνικών νανοϋλικών για στοχευμένη πρόσδεση ανόργανων υλικών, κυττάρων κλπ.
Κέλλυ Βελώνια
 • Βιοσυζυγή πρωτεϊνών, DNA/RNA στη Νανοτεχνολογία και στην Ιατρική.
 • Χημεία βιοσύζευξης με πρωτεΐνες - βιοϋβρίδια πρωτεϊνών.
 • Χημεία σύνθεσης / βιοσύζευξης νουκλεοτιδίων – Ανάλογα νουκλεοτιδίων.
 • Εφαρμογές.
Μαρία Χατζηνικολαΐδου
 • Κυτταρική προσκόλληση (Cell adhesion).
 • Αναγέννηση χόνδρου στην Ιστοτεχνολογία (Cartilage tissue engineering).

Διαλέξεις - Σημειώσεις

Άννα Μητράκη
Κέλλυ Βελώνια
Μαρία Χατζηνικολαΐδου

Τρόπος Εξέτασης και Βαθμολογία

Βιβλιογραφία

 1. Bioconjugate Techniques, Greg T. Hermanson, Academic Press, Inc., 2008
 2. Current Protocols in Nucleic Acid Chemistry, Wiley, 2000
 3. The Molecular Probes Handbook—11th Edition (Invitrogen, http://probes.invitrogen.com/)
 4. E. Gazit, "Plenty of Room for Biology at the Bottom: an Introduction to Bionanotechnology", Imperial College Press, 2007
 5. J.P. Fisher, A.G. Mikos, J.D. Bronzino "Tissue Engineering", CRC Press, 2007
 6. Cindy Chung, Jason A. Burdick, Engineering cartilage tissue, Advanced Drug Delivery Reviews 60, 243–262, 2008
 7. B. Alberts, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, and P. Walter, "Molecular Biology of the Cell, 4th edition", Garland Science 2002, chapter 19