ΜΕΤΥ-570
Ειδικά Κεφάλαια Χαλαρών Υλικών

Διδάσκων

Δ. Βλασσόπουλος
email
dvlasso@iesl.forth.gr, dvlasso@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810391469
γραφείο
Δ-102, ΙΤΕ

Ανακοινώσεις

Διδασκόμενη ύλη

Το μάθημα αποσκοπεί σε εμβάθυνση ορισμένων θεμάτων που σχετίζονται με ιδιότητες χαλαρών υλικών και καλύπτει όλο το φάσμα από σύνθεση και χαρακτηρισμό μέχρι ιδιότητες δομής και δυναμικής ή κατεργασίας. Για το 2018 θα υπάξει μία σύντομη ανασκόπιση για κύρια γνωρίσματα της χαλαρής ύλης (κλίμακες χρόνου, χώρου και ενέργειας) και στη συνέχεια θα υπάρξει επιλεκτική συζήτηση θεμάτων από την παρακάτω θεματογραφία, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των φοιτητών.

Σημειώσεις

Τρόπος Εξέτασης και Βαθμολογία

Βιβλιογραφία