Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

MΕΤΥ-580
Οπτοηλεκτρονική και Laser

Διδάσκων

Ν. Πελεκάνος
email
pelekano@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394107
γραφείο
Γ5, 1ος όροφος Φυσικού

Διεξαγωγή μαθήματος

Προαπαιτούμενα

Υλικά ΙΙΙ, Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Στοιχεία Φυσικής ημιαγωγών.

Ανακοινώσεις

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα συνδυάζει μια γενική επισκόπηση του σύγχρονου κλάδου της Οπτοηλεκτρονικής, με μία σε βάθος εισαγωγή στον τρόπο λειτουργίας της χαρακτηριστικότερης και συναρπαστικότερης Οπτοηλεκτρονικής διάταξης που είναι το διοδικό λέιζερ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση προβλημάτων πρακτικού ενδιαφέροντος που απαιτούν χρήση υπολογιστή και υπολογιστικών μεθόδων.

Διδασκόμενη Ύλη

 1. Σύντομη επανάληψη στους ημιαγωγούς, κβαντικά πηγάδια και κυματοδηγούς.
 2. Γενική παρουσίαση διόδων λέιζερ και άλλων οπτοηλεκτρονικών διατάξεων.
 3. Περιγραφή λειτουργίας διόδων λέιζερ.
 4. Κάτοπτρα και κοιλότητες για διόδους λέιζερ.
 5. Οπτικό κέρδος σε κβαντικά πηγάδια.
 6. Λέιζερ μεταβλητού μήκους κύματος.

Διαλέξεις

Εισαγωγή στη Matlab

 1. Ημιαγωγοί
 2. Κβαντικά Πηγάδια
 3. Κυματοδηγοί
 4. Επισκόπηση: Οπτοηλεκτρονικές Διατάξεις
 5. Διοδικά Lasers
 6. Fabry-Perot Lasers
 7. VCSELs DBR DFB Lasers
 8. optical gain.

Βιβλίο

Κατά κύριο λόγο, θα ακολουθηθεί το βιβλίο «Diode lasers and photonic integrated circuits» των L. Coldren and S. Corzine, αντίτυπα του οποίου υπάρχουν στην βιβλιοθήκη του ΠΚ, ενώ κάποια αποσπάσματα θα δοθούν σε φωτοτυπίες.

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με παράδοση σετ ασκήσεων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και μία τελική εξέταση με τη μορφή take-home exam.

Βιβλιογραφία

Πρόσθετη Βιβλιογραφία

 1. S.L. Chuang, "Physics of Optoelectronic Devices," Βιβλιοθήκη ΤΕΤΥ.
 2. J. Piprek, "Semiconductor Optoelectronic Devices: Introduction to physics and simulation," Βιβλιοθήκη ΤΕΤΥ.
 3. B. E. A. Saleh and M. C. Teich, "Fundamentals of Photonics," Βιβλιοθήκη ΤΕΤΥ.
 4. W.W. Chow and S.W. Koch, "Semiconductor-Laser Fundamentals: physics of the gain materials," Βιβλιοθήκη ΤΕΤΥ.
 5. T. Suhara, "Semiconductor Laser Fundamentals," Βιβλιοθήκη ΤΕΤΥ.
 6. S.L. Chin, "Fundamentals of Laser Optoelectronics," Βιβλιοθήκη ΤΕΤΥ.
 7. S. O. Kasap, "Optoelectronics and Photonics: principles and practices," Βιβλιοθήκη ΤΕΤΥ.
 8. D. Dragoman, "Advanced Optoelectronic Devices," Βιβλιοθήκη ΤΕΤΥ.