Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά
English
twitter icon facebook icon

Γενικές Μεταπτυχιακές Εξετάσεις (Prelims)

Με την συμπλήρωση ενός έτους από την στιγμή που ο διδακτορικός φοιτητής ξεκίνησε την ερευνητική του εργασία, καλείται από την επιτροπή ΜΤΧ σπουδών να εξεταστεί στην πρόοδο της δουλειάς του. Η εξέταση αυτή λαμβάνει χώρα 2 φορές το χρόνο, μια την άνοιξη (τέλος Απριλίου με αρχές Μαΐου) και μία το φθινόπωρο (Σεπτέμβριος).

Ένα μήνα πριν την ημέρα των PRELIMS

Ο διευθυντής του ΜΤΧ προγράμματος (δ-ΜΤΧ), που έχει και τον γενικό συντονισμό αυτών των εξετάσεων, ετοιμάζει σε συνεργασία με την γραμματεία την λίστα των διδακτορικών φοιτητών που έχουν υποχρέωση εκείνη την περίοδο να λάβουν μέρος στην εξέταση. Μετά ο δ-ΜΤΧ επικοινωνεί με μέλη ΔΕΠ εκτός της στενής θεματικής περιοχής του φοιτητή ώστε να δώσουν ένα paper (όχι review) το οποίο ο φοιτητής θα παρουσιάσει στο δεύτερο μέρος της εξέτασής του.

Την ημέρα των PRELIMS

Στην εξέταση πρέπει να παρευρίσκονται υποχρεωτικά όλα τα μέλη της επιτροπής ΜΤΧ σπουδών και ο επιβλέπων καθηγητής του υποψηφίου. Είναι επιθυμητό να παρευρίσκεται και το μέλος ΔΕΠ που έδωσε το extra paper για το 2ο μέρος της εξέτασης. Εννοείται βέβαια ότι μπορούν να παρευρίσκονται όποια άλλα μέλη ΔΕΠ το επιθυμούν.

Ο κάθε φοιτητής εξετάζεται σε 2 μέρη

  1. Στο 1ο μέρος παρουσιάζει την πρόοδο της ερευνητικής του δουλειάς και τα επόμενα βήματα που απαιτούνται μέχρι την ολοκλήρωσή της. Το συγκεκριμένο μέρος δεν πρέπει να ξεπερνά σε χρόνο τα 20 λεπτά.
  2. Στο 2ο μέρος παρουσιάζει το paper που είναι εκτός της θεματικής του περιοχής και του δόθηκε από κάποιο μέλος ΔΕΠ. Το συγκεκριμένο μέρος δεν πρέπει να ξεπερνά σε χρόνο τα 10 λεπτά.