Διδακτορικός Φοιτητής
Ιωάννης Ταμιωλάκης

Email

gtam@materials.uoc.gr

Θέμα διδακτορικού

Nanostructured (Ba,Sr)TiO<sub>3</sub> Photocatalytic Materials for Visible-Light Oxidation of Organic Compounds.

Επιβλέπων

Αρματάς Γεράσιμος, Αναπληρωτής καθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Επιτροπή

Αρματάς Γεράσιμος, Αναπληρωτής καθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Λυκάκης Ιωάννης, Λέκτορας, Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ

Μήλιος Κωνσταντίνος, αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Κρήτης

Περίληψη

Abstract