Διδακτορικός Φοιτητής
Αθανάσιος Αθανασίου

Email

athanasiou@materials.uoc.gr

Θέμα διδακτορικού

Ρεολογία χαλαρής ύλης σε υψηλές συχνότητες

Επιβλέπων

Πετεκίδης Γεώργιος, Kαθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Επιτροπή

Πετεκίδης Γεώργιος, Kαθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Βλασσόπουλος Δημήτριος,Kαθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Loppinet Benoit, Ερευνητής Β, ΙΤΕ, Ηράκλειο Κρήτης

Περίληψη

Abstract