Διδακτορικός Φοιτητής
Νεκταρία Ιωάννα Χαμάκου

Email

nechamakou@materials.uoc.gr

Θέμα διδακτορικού

Τρισδιάστατος Πολυμερισμός με Μη Γραμμική Λιθογραφία

Επιβλέπων

Πετεκίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Επιτροπή

Πετεκίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Βελώνια Καλλιόπη, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Βαμβακάκη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Περίληψη

Abstract

facebook icon