Διδακτορικός Φοιτητής
Χαρίκλεια Φλουράκη

Email

xara@materials.uoc.gr

Θέμα διδακτορικού

Synthesis of Multifunctional Polymers for Smart Coating Applications

Βαμβακάκη Μαρία, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Επιβλέπων

Αναστασιάδης Σπυρίδων, Καθηγητής Τμήματος Χημείας, Παν/μιο Κρήτης

Επιτροπή

Αναστασιάδης Σπυρίδων, Καθηγητής Τμήματος Χημείας, Παν/μιο Κρήτης

Χατζηνικολαΐδου Μαρία, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Περίληψη

Abstract