Διδακτορικός Φοιτητής
Ανθή Γεωργοπούλου

Email

anthiegeorgo@materials.uoc.gr

Θέμα διδακτορικού

Μελέτη Βιοσυμβατότητας Καινοτόμων Βιοϋλικών με Χρήση Κυττάρων για Αναγέννηση Οστίτη Ιστού

Επιβλέπων

Χατζηνικολαΐδου Μαρία, μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Επιτροπή

Χατζηνικολαΐδου Μαρία, μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Βαμβακάκη Μαρία, αναπληρώτρια καθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Ποντίκογλου Χαράλαμπος, επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Παν/μιο Κρήτης

Περίληψη

Abstract

facebook icon