Διδακτορικός Φοιτητής
Antonio Giuliani

Email

a.giuliani@iesl.forth.gr

Θέμα διδακτορικού

Διάχυση και ροή πολυμερικών διαλυμάτων κοντά σε τοιχώματα

Near-wall diffusion and flow in polymeric solutions

Επιβλέπων

Φυτάς Γεώργιος, Καθηγητής ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Επιτροπή

Φυτάς Γεώργιος, Καθηγητής ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Benoit Loppinet, Ερευνητής Β’, ΙΤΕ

Βλασσόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Περίληψη

Abstract

facebook icon