Διδακτορικός Φοιτητής
Leo Gury

Email

lgury@materials.uoc.gr

Θέμα διδακτορικού

Glassy and Jamming Transitions in Soft Hairy Colloids

Επιβλέπων

Βλασσόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Επιτροπή

Βλασσόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Πετεκίδης Γεώργιος, καθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Michel Cloitre, Ερευνητής Α, CNRS, ESPCI, France

Περίληψη

Abstract

My research interest is focused on soft colloids and their behavior in suspension. I am mostly interested in the highly concentrated regimes of nanometer-size particles such as polyelectrolyte microgels and star polymers. My Ph.D. topic relates to the jamming regime of such particles, which is investigated through experimental rheology and light scattering. Broader interests include polymer physics, granular systems and soft matter in general.

facebook icon