Διδακτορικός Φοιτητής
Ασημίνα Ελένη Καμπουράκη

Email

elmina@materials.uoc.gr

Θέμα διδακτορικού

PhC Lasingb Based on QD Containing 3D Structures

Επιβλέπων

Βαμβακάκη Μαρία, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Επιτροπή

Βαμβακάκη Μαρία, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Καφεσάκη Μαρία, αναπληρώτρια καθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Τζωρτζάκης Στυλιανός, αναπληρωτής καθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Περίληψη

Η κ. Καμπουράκη Ασημίνα-Ελένη είναι υποψήφια διδάκτορας του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστήμιου Κρήτης. Είναι απόφοιτος (2009) και κατέχει τον μεταπτυχιακό τίτλο (2012) του ίδιου τμήματος. Στις επιστημονικές της δραστηριότητες συγκαταλέγονται η σύνθεση φωτοευαίσθητων και υβριδικών (οργανικών-ανόργανων) υλικών, η σύνθεση κβαντικών τελειών και η κατασκευή τρισδιάστατων δομών με την μέθοδο του πολυφωτονικού πολυμερισμού. Στην διδακτορική της διατριβή εργάζεται στην σύνθεση καινοτόμων φωτοευαίσθητων υλικών και στην κατασκευή τρισδιάστατων οπτικών διακοπτών καθώς και τρισδιάστατων λέιζερ φωτονικών κρυστάλλων. Αποτελεί μέλος του εργαστηρίου Χαλαρής ύλης του πανεπιστημίου Κρήτης, υπό την επίβλεψη της καθ. Βαμβακάκη Μαρίας καθώς και του εργαστηρίου μη-γραμμικής λιθογραφίας της Δρ. Μαρίας Φαρσάρη στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Η.Δ.Λ-Ι.Τ.Ε).

Abstract

Mrs. Kabouraki Asimina-Eleni is a PhD candidate of the department of Materilas Science and Technology at the University of Crete. She received her Bachelor (2009) and Master degree (2012) from the same department. Among her research interests are the synthesis of hybrid photosensitive materials, synthesis of quantum dots and the fabrication of three-dimensional photonic devices via the multi-photon polymerization technique. In her PhD thesis she is involved in the synthesis of novel photosensitive materials and in the fabrication of optical switching devices as well as three-dimensional photonic crystal lasers. She is a part of the polymer synthesis laboratory at the University of Crete under the supervision of prof. Vamvakaki Maria and of the Non-Linear lithography (NLL) group which is located at FORTH-IESL under the supervision of Dr. Farsari Maria.