Διδακτορικός Φοιτητής
Ελευθέριος Κουφάκης

Email

koufakis@materials.uoc.gr

Θέμα διδακτορικού

Ανάπτυξη Καινοτόμων Πολυμερικών Επιστρωμάτων για Ελεγχόμενη Προσκόλληση Κυττάρων

Novel polymer coatings to control cell adhesion

Επιβλέπων

Βαμβακάκη Μαρία, αναπληρώτρια καθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Επιτροπή

Βαμβακάκη Μαρία, αναπληρώτρια καθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Αναστασιάδης Σπύρος, καθηγητής, Χημείας, Παν/μιο Κρήτης

Χατζηνικολαΐδου Μαρία, μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Περίληψη

Ο Ελευθέριος Κουφάκης είναι υποψήφιος διδάκτωρ του τμήματος Επιστήμης και τεχνολογίας υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΚ) από το 2013 και αποτελεί μέλος των εργαστηρίων Χαλαρής ύλης του ΠΚ και της ομάδας Πολυμερών του τμήματος Υβριδικών νανοδομών του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής δομής και Λέιζερ (ΙΤΕ/ΙΗΔΛ). Το 2010 του απονεμήθηκε ο τίτλος του Επιστήμονα των Υλικών από το τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ) και στη συνέχεια το 2012 απέκτησε τον Διατμηματικό και Διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Επιστήμη και τεχνολογία Πολυμερών των τμημάτων Φυσικής, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Επιστήμης των Υλικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών του ΠΠ και του Ινστιτουτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ). Ερευνήτικά Ενδιαφέροντα:  Σύνθεση λειτουργικών πολυμερικών επιστρωμάτων και πολυμερικών ψηκτρών με τεχνικές ελεγχόμενου πολυμερισμου.  Μελέτη των φυσικών και αντιμικροβιακών ιδιοτήτων των πολυμερικών επιφανειών  Μελέτη ηλεκτρικών, μηχανικών και θερμικών ιδιοτήτων νανοσύνθετων υλικών

Abstract

Mr Eleftherios Koufakis is currently a Ph.D. candidate at the Department of “Materials Science and Technology” at the University of Crete, Greece. He received his major in “Materials Science” in 2010 from the University of Patras, Greece. Afterwards, he attained a master’s degree in 2012 after attending the Interdepartmental and Interuniversity Post-Graduate Studies Program in “Polymer Science and Technology” of the Departments: Physics, Chemistry, Chemical Engineering, Materials Science, Mechanical and Aeronautical Engineering and Institute of Chemical Engineering Sciences (FORTH/ICE-HT) in Patras, Greece. In 2013, he joined the Soft Matter laboratory at the Department of Materials Science and Technology at the University of Crete, Greece and the Polymer group at the department of Hybrid Nanostructures at the Institute of Electronic structure and lasers (FORTH/IESL). Research Interests:  Synthesis of well-defined functional polymer coatings (random, homopolymer, block) and polymer brushes (random, homopolymer, block and mixed) with controlled polymerization techniques.  Study of the physical properties of polymer coatings and antimicrobial testing.  Synthesis and characterization of nanocomposite materials and evaluation of their dielectric, mechanical and thermal properties.

facebook icon