Διδακτορικός Φοιτητής
Δήμητρα Λαδίκα

Email

dladika@materials.uoc.gr

Θέμα διδακτορικού

Ultrafast Time-resolved Laser Spectroscopy of 3D-photonic nanostructures.

Επιβλέπων

Μαρία Φαρσάρη, Ερευνήτρια Α’ , Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο Κρήτης

Επιτροπή

Μαρία Φαρσάρη, Ερευνήτρια Α’ , Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο Κρήτης

Καφεσάκη Μαρία, αναπληρώτρια καθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Λουκάκος Παναγιώτης, , Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο Κρήτης

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η κατασκευή τρισδιάστατων νανοδομών με την τεχνική της απευθείας γραφής με λέιζερ, τεχνική η οποία βασίζεται στον πολυφωτονικό πολυμερισμό. Οι τρισδιάστατες δομές θα είναι κυρίως φωτονικοί κρύσταλλοι και θα δοθεί έμφαση στις δυναμικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της διέγερσης τους από υπερβραχείς παλμούς λέιζερ.

Abstract

The overall aim of this PhD project is to grow and study physics of three-dimensional photonic crystals with an emphasis on the ultrafast dynamic processes which take place during excitation by Ultrashort laser pulses and the following relaxation mechanisms. The 3D-photonic nanostructures will be fabricated in Dr. Farsari’s lab (Non-Linear Lithography group) through the Multiphoton Absorption Polymerization (MAP) technique, which is based on the localized (non-linear) polymerization of photosensitive materials induced by ultrafast (femtosecond) laser pulses.

facebook icon