Διδακτορικός Φοιτητής
Κωνσταντίνος Λουκέλης

Email

kloukelis@materials.uoc.gr

Θέμα διδακτορικού

Ανάπτυξη ιστοτεχνολογικών ενάγγειων οστικών μοσχευμάτων. Πρόγραμμα V-BONE.

Επιβλέπων

Χατζηνικολαΐδου Μαρία, αναπληρώτρια καθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Επιτροπή

Χατζηνικολαΐδου Μαρία, αναπληρώτρια καθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Μητράκη Άννα, Καθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Βαμβακάκη Μαρία, Καθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Περίληψη

Το πρόγραμμα V-BONE είναι μια καινοτόμα προσέγγιση στις ατραπούς της αναγεννητικής ιατρικής, συνδυάζοντας τεχνικές της σύγχρονης βιολογίας και της μηχανικής και έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενάγγειων οστικών μοσχευμάτων, τα οποία θα μπορέσουν σε να δεύτερο χρόνο να χρησιμοποιηθούν σε in vivo περιβάλλον ούτως ώστε να αποκαταστήσουν oστικά οργανικά ελλείμματα και ατέλειες.

Abstract

V-BONE programme, is a contemporary approach towards the regenerative medicine field, trying to combine techniques from both biology and engineering, in order to produce working bone grafts supplied by blood vessels, which could then be used in vivo environment with the aim of substituting bone lesions.