Διδακτορικός Φοιτητής
Εμμανουήλ Μανιδάκης

Email

@materials.uoc.gr

Θέμα διδακτορικού

«Καινοτόμες Φωτοβολταϊκές Διατάξεις Ημιαγωγών Διπλής Επαφής»

«Innovative Semiconductor Double-Junction Photovoltaic Devices»

Επιβλέπων

Πελεκάνος Νικόλαος

Επιτροπή

Πελεκάνος Νικόλαος

Στο διδακτορικό αυτό θα δοκιμασθούν σχήματα φωτοβολταϊκών διατάξεων διπλής επαφής, δηλαδή διατάξεων στις οποίες το ηλιακό φως απορροφάται σε διαφορετικά μέρη της διάταξης με στόχο τη μεγιστοποίηση της φωτοβολταϊκής απόδοσης μετατροπής. Θα δοκιμασθούν διάφορες καινοτόμες γεωμετρίες που θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων υποστρώματα πυριτίου, υμένια ή νανονήματα GaAs, καθώς και υμένια υβριδικών περοβσκιτών.

Περίληψη

In this thesis, we will design and implement various schemes of double-junction photovoltaic devices, in which the incident sunlight will be absorbed in different parts of the device, in order to optimize their photovoltaic efficiency. Various innovative geometries will be tested, involving among others Silicon substrates, GaAs thin films or nanowires, as well as films of hybrid perovskites.

Abstract