Διδακτορικός Φοιτητής
Χαράλαμπος Μαβίδης

Email

mavidis@materials.uoc.gr

Θέμα διδακτορικού

Electromagnetic Wave Propagation in Photonic Crystals and Metamaterials

Επιβλέπων

Καφεσάκη Μαρία, αναπληρώτρια καθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Επιτροπή

Καφεσάκη Μαρία, αναπληρώτρια καθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Τζωρτζάκης Στέλιος, αναπληρωτής καθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Παπάζογλου Δημήτριος, αναπληρωτής καθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Περίληψη

Το γραφένιο, ένα δισδιάστατο (2Δ) υλικό αποτελούμενο από άτομα άνθρακα διατεταγμένα σε εξαγωνική δομή, έχει τραβήξει το ενδιαφέρον τόσο ως ερευνητικό θέμα, τόσο και ως υλικό για τεχνολογικές εφαρμογές λόγω των μηχανικών, θερμικών, ηλεκτρικών και οπτικών ιδιοτήτων του. Οι ιδιότητες του γραφένιου μπορούν να αλλάξουν με εύκολο τρόπο ασκώντας εξωτερικά πεδία. Για παράδειγμα, αν ασκηθεί εξωτερική τάση στο υλικό θα αλλάξει η ηλεκτρική αγωγιμότητα. Ο σκοπός αυτού του project είναι ο σχεδιασμός απορροφητών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας οι οποίοι εμπεριέχουν γραφένιο. Οι δομές που μελετούμε αποτελούνται από ένα διηλεκτρικό υλικό ανάμεσα σε ένα φύλλο γραφενίου και έναν μεταλλικό καθρέφτη. Ο κύριος στόχος είναι η εύρεση των βέλτιστων παραμέτρων και των συνθηκών της συσκευής ώστε να πετύχουμε απορρόφηση του 100% της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τη συσκευή η οποία ελέγχεται από εξωτερική διαταραχή.

Abstract

Graphene, a two-dimensional (2D) material made of carbon atoms arranged in a honeycomb lattice, has attracted enormous attention as a research topic as well as a material for commercial technological applications due to its unique mechanical, thermal, electrical and optical properties. Moreover, most of these properties can be easily tuned by applying external stimuli. For example, the electrical conductivity of graphene can be changed by applying external voltage to the material. In this work, we design and investigate the properties of perfect electromagnetic absorbers that include layers of graphene. The devices under study consist of a dielectric layer sandwiched between a graphene layer and a metallic back-reflector. Our main goal is to find the conditions and the optimized device parameters in order to achieve perfect tunable absorption.